2021-08-19

Ecoclime första halvåret – flera ljuspunkter med affärsområden som överträffat EBITDA-mål under Q2

Ecoclime rapporterar idag många ljuspunkter med en kraftig återhämtning under Q2 efter ett tufft första kvartal till följd av pandemin. Såväl affärsområdena Fastighetsautomation med SDC Automation som Cirkulär Energi med bland andra Evertherm överträffar det 15%-iga EBITDA-målet. Under Q2 har koncernen uppnått en EBITDA-marginal om 12%. Det är främst SDC Automation som fortsätter sin snabba tillväxt och Evertherm som mer än fördubblat sin tillväxt med goda affärsmarginaler som resulterat vid förbättringen inom affärsområdet. EBIT-resultatet under Q2 är negativt främst till följd av de ökade satsningarna på än kraftigare tillväxt för Evertherm och Ecocloud Automation. Även orderingången i Evertherm har ökat kraftigt och likaså inom installationsverksamheterna som är tillbaka på samma ordernivåer som före pandemin, varav H&H rör inom H-gruppen ökat mest.

• Omsättning 76 140 TSEK (81 420)
• Nettoomsättning 70 168 TSEK (73 039)
• Varav organisk -4% (10)
• Resultat före avskrivningar (EBITDA) 4 856 TSEK (8 672)
• EBITDA-marginal 7% (12)
• Rörelseresultat före förvärvsrelaterade kostnader (EBITA) 1 326 TSEK (6 193)
• Resultat per aktie före utspädning -0,13 kr (0,15)
• Soliditet 85% (70)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 818 TSEK (13 397)

Lennart Olofsson, VD i Ecoclime:

”Under Q2 har vi nått flera framgångar såväl för SDC som Evertherm. Vi har återhämtat oss organiskt från ett kraftigt omsättningstapp under Q1 om -11% till -4% totalt för halvåret. Det är en tydlig trend för resten av året. Det positiva kassaflödet, uppnådd orderingång fortsatt framgångsrika organisationsförstärkningar och försäljningssatsningar innebär att vi står starkt rustade för den accelererade organiska tillväxt som inletts under Q2”.
 

Länk till halvårsrapporten. (https://ecoclime.se/ecoclime-delarsrapport-q2-2021/)

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-19 08:30 CET.

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se (http://www.ecoclime.se).

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link