2021-08-12

Evertherm - Nya order om totalt 12,6 MSEK

Försäljningen av Evertherms energisystem för återvinning av värme från spillvatten ökar nu kraftigt vilket resulterat i 5 nya Evertherm SEW systemorder senaste månaden. Det största projektet om ca. 3,9 MSEK ska installeras i ett nytt bostadsprojekt för fastighetsbolaget Bostaden i Umeå med Selbergs som generalentreprenör. Övriga energisystem ska levereras till nya bostadsprojekt i Eskilstuna, Uppsala och Skellefteå till några av Sveriges största Byggherrar. Den totala ordersumman uppgår till 12,6 miljoner och projekten kommer att börja levereras under Q3 – 2021.

Marcus Sandlund ny vVD och chef för Ecoclimes affärsområde Cirkulära energisystem:

”Vi märker nu en kraftigt ökande efterfrågan på våra produkter drivet av både kunder som eftersträvar kostnadseffektiva åtgärder för minskad energiförbrukning och minskade utsläpp av CO2 från sina fastigheter och kunder som ser potentialen i den fastighetsvärdesökning våra produkter genererar.”

Under andra halvåret 2020 påbörjades försäljning av Evertherm SEW och i februari 2021 förstärktes bolagets säljorganisation med 3 nya säljare. Då projektens har en säljcykel om 6-24 månader börjar den nya säljorganisationens arbete nu få genomslag i försäljningen under andra halvåret 2021.

Lennart Olofsson VD i Ecoclime:

”Under mina år som serieentreprenör, har jag aldrig varit med om något liknande när en ny kvalificerad systemprodukt introducerats på marknaden. Starten har överträffat alla våra scenarios. Vi är mycket väl tajmade med våra kraftigt värdeskapande produkter för fastighetsbranschen som samtidigt ger omfattande nytta för de globala energi- och klimatutmaningarna.”

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se (http://www.ecoclime.se).

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link