2021-05-06

Ecoclime Q1 - En blandad inledning av året med pandemi och framgångar

Lennart Olofsson, VD i Ecoclime: ”Även om Q1 inneburit framgångar för SDC och Evertherm så är förstås resultaten en besvikelse och något som vi inte förutsåg, framförallt till följd av flera sena framflyttningar och igångsättningar av redan erhållna order inom installationsverksamheten. Nu har merparten av projekten kommit igång och vi har haft en fortsatt ökande orderingång och nya föreskrivningar. Det positiva kassaflödet, nyemissionerna om cirka 152 MSEK och genomförda organisationsförstärkningar innebär att vi står starkt rustade för den accelererade organiska tillväxt som vi kommunicerade mer i detalj i ett pressmeddelande under gårdagen”.
Länk till Q1-rapport (https://ecoclime.se/wp-content/uploads/2021/05/Ecoclime-Dela%CC%8Arsrapport-Q1-2021.pdf)

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se (https://www.ecoclime.se).

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link