2021-04-14

Ecoclime estimerar fördubblad volym Evertherm-projekt 2021

Ecoclimes ökade marknads- och försäljningsinsatser av dotterbolaget Evertherms SEW-system för energiåtervinning i fastigheter har resulterat i en snabbt växande efterfrågan. Den är framförallt driven av det värdeskapande och den unika energi- och klimatnytta som Evertherm ger fastighetsägare. Därför höjer Ecoclime nivån för Evertherms orderingång och föreskrivningar 2021 från tidigare budgeterade 20 MSEK till 40 MSEK. Därtill ökas den budgeterade volymen för 2022 från 50 till 100 MSEK.

Lennart Olofsson, VD Ecoclime och Evertherm: ”Mer än 60 % av de förfrågningar vi fick i samband med försäljningsstarten hösten 2020 har resulterat i order om cirka 10 MSEK och föreskrivningar överstigande 10 MSEK under första kvartalet 2021. Efterfrågan ökar nu kraftigt, därför fördubblade vi sälj- och projektorganisationen under första kvartalet med tre nya, kvalificerade säljare. Vi vill även tydliggöra att vi redovisar föreskrivningar och order sammantaget, då föreskrivningar i fastighetsprojekt i praktiken innebär att det endast är våra Evertherm SEW-system som ska installeras i projekten. Order levereras normalt sett inom 3-6 månader och föreskrivningarna upphandlas och blir order inom 6-12 månader. I enstaka fall kan det dröja längre tid som följd av exempelvis utdragna bygglovsärenden. Föreskrivningarna är en viktig del av vår affärsstrategi och en stor fördel som ger oss god tid att planera leveranser, vilket blir särskilt viktigt för att möta den snabbt ökande efterfrågan med projekterings-, produktions- och installationskapacitet, de närmaste åren.”

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se (http://www.ecoclime.se).

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link