2021-03-19

Ecoclimes avslutade nyemission grundlägger internationell expansion

Lennart Olofsson, VD Ecoclime: ”Nu är grunden lagd för att vi på allvar ska kunna genomföra den långsiktiga satsningen på en accelererad tillväxt, såväl organiskt som via förvärv. Ecoclime erbjuder ett unikt värdeskapande energikoncept med Evertherms systemlösningar och Ecoclouds automationsplattform som grund. Detta utgör vår megadealsstrategi, dvs vår strategi för att nå rikstäckande affärsavtal i prefererade kundsegment, i Sverige och internationellt, där kunderna består av ägare av bostads- och verksamhetsfastigheter. Finansieringen ger oss även möjligheten att inleda en Everthermsatsning i Sverige på energiåtervinning i industriprocesser i utvalda kundsegment, samt bolagets Everboost-kollektorer för industrin som bas, samt genomföra produktetableringen av Evertherm SEW i Tyskland. Det senare är en satsning som nu inleds tillsammans med vår agent på plats i Stuttgart, med ett första delmål att under året etablera megadealsstrategin i den tyska bostadssektorn”.

Ecoclime AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se (http://www.ecoclime.se).

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link