2021-02-18

Ecoclime bokslut 2020 - uppnådda resultat möjliggör accelererad expansion

Ecoclimes VD Lennart Olofsson om planerna som följer på framgångarna: ”Med de uppnådda resultaten 2020, en positiv utveckling och stabilisering i samtliga tre affärssegment, har vår strategi visat styrka och grunden lagts för nästa steg i vår accelererade tillväxt. Vi kan nu fokusera än kraftfullare på kärnaffärerna. Styrelsen har beslutat om satsningar på tillväxt inom alla tre segment, med ett prioriterat fokus på tillväxten inom cirkulär energi, i synnerhet på vårt unika standardsystem Evertherm SEW för återvinning och lagring av mer än 90% av energin från spillvatten i fastigheter. Därtill på vår automationsverksamhet med den IoT-baserade lösningen Ecocloud och på inneklimatsverksamheten, särskilt riktat till vissa typer av verksamhetsfastigheter. Det här görs på basis av:

· det kraftigt ökade intresset för hälsosamma klimatsystem som följd av pandemin,
· den globalt mest ambitiösa satsning på klimatomställning någonsin, där potentialen för energibesparing med Evertherm SEW är omfattande, enligt oberoende rapporter
· ökande behov av smart fastighetsautomation som kan integreras även i äldre fastigheter

 Med den stora marknadspotentialen och vår stadigt lönsamma tillväxt, kommer arbetet med affärsplanen de kommande åren framförallt att ta sikte på kapacitetsförstärkningar inom sälj, projektering, installation, patent och produktion för organisk tillväxt. Häri ingår även försäljningsaktiviteter, projektering och installationer i Nordeuropa de närmaste åren”.

Länk till bokslutskommuniké. (https://ecoclime.se/wp-content/uploads/2021/02/Ecoclime-Bokslutskommunike-2020-FINAL.pdf)

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-18 08:32 CET.

Ecoclime Group AB är ett automations-, energieffektiviserings- och klimatteknikföretag för fastigheter och processer. Bolagen i gruppen erbjuder säkerställda lösningar för ett hälsosamt inomhusklimat och energioptimering. Lönsamt för våra kunder. För ytterligare information besök vår hemsida www.ecoclime.se. Aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link