2021-02-15

Ecoclime introducerar finanslösning för energieffektivare verksamhetsfastigheter

Finansieringslösningen tar särskilt sikte på verksamhetsfastigheter där fastighetsägare och verksamhet är skilda parter, i vilka verksamhetsutövaren har krav på sig att minska sin energianvändning men inte kan påverka fastighetsägaren att vidta de åtgärder som skulle göra störst nytta.  

Lennart Olofsson, VD Ecoclime: ”Det här förhållandet är vanligt bland annat inom vård-, hotell-, spa-, restaurang- och industriverksamheter exempelvis vid livsmedelsproduktion. Det är Jordabalkens juridiska regler om fastighetstillbehör som sätter redovisningstekniska hinder i vägen för energieffektiviseringen. För att lösa utmaningen erbjuder vi nu en trepartslösning där fastighetsägaren, verksamhetsutövaren och Ecoclime ingår ett hållbarhetsavtal kring investering och energileverans. Fastighetsägaren gör den del av investeringen som ökar värdet på fastigheten för fastighetstillbehören. Verksamhetsutövaren svarar för den del av investeringen som krävs för anpassning till verksamheten. Ecoclime gör resterande investering i Evertherm SEW-systemet och får betalt för den återvunna energi som systemet levererar till fastigheten, på basis av marknadspriset.

Finansieringslösningen, som utvecklats under 2020, kommer inledningsvis att erbjudas till hotellbranschen, till fastighetsägare och operatörer. Vi har en löpande dialog med ett antal potentiella kunder som uttryckt ett starkt intresse för vår cirkulära energilösning och som vill ingå den här typen av hållbarhetsavtal. Ecoclimes risk blir minimal då vi kan avinstallera systemet om verksamhetsutövaren inte gör rätt för sig. I vår finansiella kalkyl, har vi tagit höjd för att det kan ske i upp till 10 % av installationerna, varav 80% av anläggningarna kommer att kunna återanvändas i andra fastigheter.”

Ecoclime Group AB är ett automations-, energieffektiviserings- och klimatteknikföretag för fastigheter och processer. Bolagen i gruppen erbjuder säkerställda lösningar för ett hälsosamt inomhusklimat och energioptimering. Lönsamt för våra kunder. För ytterligare information besök vår hemsida www.ecoclime.se. Aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link