2021-02-09

Mer hälsosamt inneklimat – Ecoclime anställer affärschef

Stefan Bolöv om den nya utmaningen: ”Jag ser väldigt stora möjligheter med Ecoclimes inneklimatsystem. Vi erbjuder ett helt nytt koncept för ventilation av lokaler med minimala luftrörelser och stabil temperatur utan drag. Det ökar produktiviteten i lokalerna. Även driftnettot och fastighetsvärdet blir högre, då servicebehoven minskar och det krävs mindre energi. En annan fördel är enkelheten i installationen. Systemet går att integrera med befintliga ventilationssystem under pågående verksamhet. Det ger stora fördelar för fastighetsägare och hyresgäster. Det är också viktiga skäl till att jag antagit utmaningen, som jag bedömer har en enorm potential i fastighetsbranschen.” Stefan sålde 2018 det familjeägda bolaget Larmia Control AB, leverantör av automationstjänster till fastighetsbranschen.

Lennart Olofsson Ecoclimes VD om rekryteringen: ”Det är glädjande att vi lyckats anställa Stefan som affärschef. Våra system har varit i drift sedan 2013 och levererar det bästa inomhusklimatet enligt den ISO 7730-standard som nyttjas av fastighetsbranschen. Vi har nöjda kunder hos flera stora fastighetsägare i olika delar av landet, med hyresgäster som Vattenfall, ClearOn, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Karolinska Sjukhuset för att nämna några få. Vi är särskilt nöjda över den positiva respons vi fått för våra nya installationer i sjukhusmiljön, där ställs de högsta kraven på klimatsystem för att minimera risken för spridning av virus, bakterier, kemikalier och mögelpartiklar. Anställningen av Stefan Bolöv är en del av en bredare satsning av Ecoclime i Sverige, vilket vi kommunicerat i ett tidigare pressmeddelande.”

Ecoclime Group AB är ett automations-, energieffektiviserings- och klimatteknikföretag för fastigheter och processer. Bolagen i gruppen erbjuder säkerställda lösningar för ett hälsosamt inomhusklimat och energioptimering. Lönsamt för våra kunder. För ytterligare information besök vår hemsida www.ecoclime.se. Aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link