2021-02-08

Ecoclime justerar affärsplanerna – rekryterar två nya affärschefer

Lennart Olofsson, VD Ecoclime, om planerna: ”Anställningen av två affärschefer är det första steget i de uppgraderade affärs- och tillväxtscenarios som styrelsen håller på att ta fram för de kommande åren. Styrelsen tar med detta ut riktningen och det operativa genomförandet tillsammans med de affärsansvariga som rekryteras. Bedömningen att vi är rätt tajmade med våra tjänster, produkter, system och strategier, har förstärkts under det gångna året. Våra inneklimatlösningar, cirkulära energisystem och fastighetsautomation får, i ljuset av pandemin och klimatfrågorna, alltmer uppmärksamhet som bidragande lösningar, även internationellt. De globala drivkrafterna för att minska de globala klimatförändringarna genom satsningar på förnybar och återvunnen energi, betyder att affärspotentialen för våra värdeskapande fastighets- och processenergilösningar är stor i konkurrensen på marknaden. Sammantaget anser vi att marknadspotentialen, med bakgrund av de energi- och klimatpolitiska beslut som fattas i omvärlden, ger oss ännu bättre förutsättningar än de scenarios vi ställt upp och tidigare kommunicerat, förutsatt att vi nyttjar vårt försprång och gör rätt de närmaste åren.”,
Ecoclime Group AB är ett automations-, energieffektiviserings- och klimatteknikföretag för fastigheter och processer. Bolagen i gruppen erbjuder säkerställda lösningar för ett hälsosamt inomhusklimat och energioptimering. Lönsamt för våra kunder. För ytterligare information besök vår hemsida www.ecoclime.se. Aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link