2021-02-02

Evertherm SEW-system för mer än 20 MSEK föreskrivna i projekt 2021

Ecoclimes dotterbolag Evertherm Reenergy Systems har, sedan marknadsintroduktionen under Q3 2020, av det nya standardiserade cirkulära energisystemet Evertherm SEW för återvinning av energi i fastigheter, lyckats uppnå föreskrivningar av systemet i projekt med leverans under 2021 till ett projektvärde om mer än 20 MSEK. Det gäller 6 st fastighetsprojekt i Stockholm, Skellefteå, Umeå och Uppsala. Det betyder att budgeten för 2021 redan uppnåtts, varför Ecoclime redan nu ser över planerna för de kommande åren.

Lennart Olofsson, VD Ecoclime: ”Introduktionen av Evertherm SEW är en fantastisk framgång, inte minst i dessa tider. Systemet skulle ha introducerats i mars, men pandemins antåg under våren 2020 gjorde det omöjligt, varför vi kom igång med försäljningen först i augusti. Det här är bland annat ett resultat av vår satsning på sälj, där vi haft två dedikerade säljare på plats sedan i september. Vi fortsätter att rekrytera, både på sälj-, projekt- och leveranssidan, då vi ser att efterfrågan på systemet är så stor. Resultatet stärker ytterligare systemprodukterna och bekräftar att valet av affärsstrategi, innefattande de finansiella och klimatnyttomervärden våra energisystem erbjuder, är framgångsrik.”

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-02 09:27 CET.

Ecoclime Group AB är ett automations-, energieffektiviserings- och klimatteknikföretag för fastigheter och processer. Bolagen i gruppen erbjuder säkerställda lösningar för ett hälsosamt inomhusklimat och energioptimering. Lönsamt för våra kunder. För ytterligare information besök vår hemsida www.ecoclime.se. Aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link