2020-11-30

Ecoclime presenterar alternativ till individuell mätning (IMD) vid Stora Aktiedagen

Energikonceptet kan med fördel tillämpas såväl vid ROT-projekt som nyproduktion av flerbostadsfastigheter. Till skillnad från IMD garanterar Evertherm sänkt förbrukning av primärenergi. Det leder till ett förbättrat driftnetto, med ett ökat fastighetsvärde som följd, normalt ökar fastighetsvärdet mer än investeringskostnaden. Därtill undviker fastighetsägare, och i förlängningen hyresgästerna, de kostnader som förknippas med IMD. 

Lennart Olofsson, VD Ecoclime/Evertherm: ”En installation av Evertherm SEW innebär att mer än 90% av värmen från avloppsvatten återvinns och recirkuleras i fastigheten. Efter luftvärmeåtervinning är det den mest energi-, klimat och kostnadseffektiva åtgärden en fastighetsägare kan göra för att förbättra energiprestandan i en äldre byggnad, det visar de installationer vi gjort sedan starten av verksamheten. Vi kan idag presentera ett komplett energikoncept där vi garanterar energieffektiviseringen och kan medfinansiera investeringen. I Sverige kan den här åtgärden i äldre fastigheter spara 4 TWh energi årligen. För att producera motsvarande energimängd med solceller krävs investeringar i storleksordningen 40 miljarder SEK”.

Följ Aktiespararnas evenemang kl 13.00 (https://www.aktiespararna.se/tv/live) eller läs mer på www.evertherm.se.

Ecoclime Group AB är ett automations-, energieffektiviserings- och klimatteknikföretag för fastigheter och processer. Bolagen i gruppen erbjuder säkerställda lösningar för ett hälsosamt inomhusklimat och energioptimering. Lönsamt för våra kunder. För ytterligare information besök vår hemsida www.ecoclime.se. Aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link