2020-11-12

Ecoclime Q3 - passerar 100 MSEK i omsättning

· Nettoomsättningen ökade med 93 % till 100 010 TSEK (51 953)
· Organisk tillväxt i koncernens nettoomsättning, 11 %
· EBITDA ökade med 170 % till 11 573 TSEK (4 288)
· EBITDA-marginalen ökade till 12 % (8).
· EBITA ökade till 7 736 (1 750), och till 8 % (3).
· Kassalikviditeten uppgick till 228 % (350)
· Kassaflöde från rörelsen ökade till 17 817 TSEK (-19 497)
· Soliditeten minskade till 77 % (82)

Lennart Olofsson, VD: ”Trots den turbulens som följt av Covid-19-pandemin, har vi lyckats uppnå den tillväxt och de resultat vi sedan tidigare satt upp i vårt huvudscenario. Vi har genomfört marknadsnoteringen på Nasdaq First North Premier och en riktad nyemission om 40 MSEK som grund för den organiska tillväxtsatsning vi nu gör på våra kärnprodukter. Vi har fokus inställt på acceleration av tillväxten organiskt med våra kärnprodukter integrerade inom såväl SDC som H-gruppen och Flexibel Luftbehandling. Att våra strategier och vår operativa förmåga fungerar, det har vi fått tydliga bevis för under det gångna dryga halvårets turbulens. Ecoclime Group fortsätter att växa enligt vårt scenario och vi närmar oss nu även EBITDA-målet. Vi har en stadig takt av fysiska och digitala möten med kunder och strategiska partners och har en ständig dialog med potentiella bolag att förvärva, i syfte att stärka vår närvaro på våra prefererade marknader.”

Länk till Q3-rapport.  (https://ecoclime.se/wp-content/uploads/2020/11/201112-Ecoclime-Delarsrapport-Q3-2020_FINAL-2.pdf)

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-12 08:59 CET.

Ecoclime Group AB är ett automations-, energieffektiviserings- och klimatteknikföretag för fastigheter och processer. Bolagen i gruppen erbjuder säkerställda lösningar för ett hälsosamt inomhusklimat och energioptimering. Lönsamt för våra kunder. För ytterligare information besök vår hemsida www.ecoclime.se. Aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link