2020-10-26

SDC Automation estimerar 100 MSEK i omsättning för bolagets serverhallskund

Just nu färdigställer SDC en order omfattande 6 MSEK till det globala webtjänstföretaget avseende uppgradering av klimatsystemen till det nordiska klimatet. Den nya beställningen uppgår till 10 MSEK, varav 7 MSEK avser fastighetsautomation och resterande avser serviceuppdrag. 

Mathias Lindberg, VD i SDC Automation ”Det är glädjande att vi genom att ha levererat högsta kvalitet inom SDCs automationstjänster även har lyckats vinna förtroende hos kunden för Ecoclime Groups övriga klimat- och servicetjänster. Kunden utvidgar uppdragen till att innefatta mer långsiktiga repetitiva tjänster som levereras av våra systerbolag, Flexibel Luftbehandling och H-gruppen Totalinstallatör”.

Från en försiktig start med ett serverhallsprojekt 2018 har SDC Automation successivt utökat uppdragen med installationer av fastighetsautomationen i etapp två på tre siter samt även andra tjänster och fått förtroendet att uppgradera de två siter som levererats av en annan installatör under den första etappen. Kundens totala omsättning hos Ecoclime Group sedan starten 2018, inklusive innevarande beställningar och de service- och projektavtal som nu föreligger, estimeras till cirka 100 MSEK när samtliga av de nuvarande serverhallarna är färdigställda.,
Ecoclime Group AB är ett automations-, energieffektiviserings- och klimatteknikföretag för fastigheter och processer. Bolagen i gruppen erbjuder säkerställda lösningar för ett hälsosamt inomhusklimat och energioptimering. Lönsamt för våra kunder. För ytterligare information besök vår hemsida www.ecoclime.se. Aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link