2020-10-19

Nyckelpersoner i SDC Automation har förvärvat aktier i Ecoclime från huvudägarna Celsium Group AB

Två nyckelpersoner i SDC Automation AB, VD Mathias Lindberg och Johan Pihl, har förvärvat 86 396 respektive 4 070 B-aktier i Ecoclime. Det enligt ett avtal med Celsium Group AB, som fastställer deras rätt att förvärva aktierna. Priset är baserat på den genomsnittskurs som rådde vid fastställande av transaktionens storlek i juni, 7,60 kr/aktie. Transaktionen genomfördes inom tidpunkten för det ”fönster” mellan rapportperioderna, när insynspersoner enligt MAR har rätt att köpa och sälja aktier, vilka i detta fallet var Ecoclimes VD, Lennart Olofsson, och CFO, Torbjörn Hansson, i egenskap av ägare och firmatecknare i Celsium Group AB.

Pressmeddelandet är upprättat med anledning av spekulationer som förekommit i sociala medier.

Ecoclime Group AB är ett automations-, energieffektiviserings- och klimatteknikföretag för fastigheter och processer. Bolagen i gruppen erbjuder säkerställda lösningar för ett hälsosamt inomhusklimat och energioptimering. Lönsamt för våra kunder. För ytterligare information besök vår hemsida www.ecoclime.se. Aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link