2020-10-16

Ecoclime Group bjuder in analytiker och aktieägare till Aktiespararnas event den 19 oktober

Måndagen den 19 oktober kl 9.00 medverkar VD Lennart Olofsson vid Aktiespararnas digitala event och presenterar mer detaljerat, den fortsatta strategin för verksamhet och tillväxt, bland annat som följd av konsult-företaget Nordic Energy Audits analys av dotterbolaget Evertherms SEW-system för återvinning av värmeenergi från spillvatten i fastigheter. Och hur systemet har potential att skapa en värdeökning om 60 miljarder för fastig-hetsägare i Sverige som standardlösning i bostadsfastigheter.

Länk till Aktiespararnas digitala event. (https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-digitalt-19-oktober-2020)

Länkar till pressmeddelande (https://ecoclime.se/nordic-energy-audits-analys-visar-att-ecoclime-system-kan-skapa-vardeokning-om-60-miljarder-i-flerbostadshus/) om Nordic Energy Audits analys samt rapport (https://ecoclime.se/wp-content/uploads/2020/10/NEA-rapport_201013.pdf).

Ecoclime Group AB är ett automations-, energieffektiviserings- och klimatteknikföretag för fastigheter och processer. Bolagen i gruppen erbjuder säkerställda lösningar för ett hälsosamt inomhusklimat och energioptimering. Lönsamt för våra kunder. För ytterligare information besök vår hemsida www.ecoclime.se. Aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link