2020-10-13

Nordic Energy Audits analys visar att Ecoclime-system kan skapa värdeökning om 60 miljarder i flerbostadshus

Rapporten är framtagen som en del av Ecoclime Groups pågående marknadsetablering för Evertherm SEW, ett cirkulärt energisystem för mer än 90 % energiåtervinning från spillvatten i bostadsfastigheter. Uppdraget bestod i att göra en potentialstudie där man analyserat nivån på de energibesparingar som kan uppnås med Evertherms systemlösning SEW på den svenska marknaden samt de ekonomiska och klimatmässiga följderna av dessa. Enligt potentialstudien kan systemet på nationell nivå uppnå följande: 

 
·
Minskning av mängden köpt energi med 3,7 TWh/år

· Energieffektiviseringar motsvarande 3 miljarder kr/år
· Ökat fastighetsvärde med 60 miljarder kr
· Minskade utsläpp motsvarande 275 844 ton CO2evk/år

En sammanfattning till rapporten finns här (https://ecoclime.se/wp-content/uploads/2020/10/NEA-rapport_201013.pdf).

Ecoclime Group AB är ett automations-, energieffektiviserings- och klimatteknikföretag för fastigheter och processer. Bolagen i gruppen erbjuder säkerställda lösningar för ett hälsosamt inomhusklimat och energioptimering. Lönsamt för våra kunder. Nödvändigt för klimatet, vår hälsa och välmående. För ytterligare information besök vår hemsida www.ecoclime.se. Aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link