2020-09-30

Familjen Hamberg huvudinvesterare i Ecoclimes nyemission

Hamberg Förvaltning AB är ett familjeägt investmentbolag som investerar långsiktigt, främst i noterade bolag med god direktavkastning. Familjen äger 50 procent av fastighetsbolaget Solporten, som innehar ett bestånd om 24 fastigheter med cirka 1 000 lägenheter belägna främst i Solna och Sundbyberg utanför Stockholm.

”Vi ser en stor potential för Ecoclimes lösningar, både i Sverige och internationellt. Affärsområdena Fastighetsautomation och Cirkulär Energi medför minskad miljöpåverkan och ger finansiella besparingar för fastighetsbolag” säger Gaetan Boyer, vice VD för Hamberg Förvaltning AB.

Ecoclimes VD Lennart Olofsson: ”Det är särskilt glädjande att vi nu även får en större privat grupp investerare som för egen del analyserat våra produkters kundnytta finansiellt i egna fastigheter och för fastighetsbranschen och som då fått insikt om den potential våra tre produktbolag kan erbjuda för deras egen investeringsverksamhet. Vi ser goda affärsmöjligheter tillsammans med Hamberg förvaltning och andra snabbfotade strategiska investerare, som i likhet med Hambergs ser nyttan med vad våra produktbolag kan erbjuda fastighetsbranschen hållbarhetsmässigt och finansiellt. Med emissionen får vi nu möjlighet att accelerera försäljningstillväxten såväl på den svenska marknaden som inleda försäljningsaktiviteter i Europa”.
 

Ecoclime Group AB innefattar en grupp företag med klimat- och miljösmarta erbjudanden baserade på teknologier, system- och affärslösningar som ökar direktavkastningen i fastigheter och processer. Bolagen i gruppen skapar, utvecklar och etablerar innovationer för ett mer hälsosamt inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. För ytterligare information besök www.ecoclime.se. Aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link