2020-08-31

Ecoclime förstärker organisationen med ny försäljningschef och två säljare

Peter Bodin kommer att jobba som försäljningschef och i den rollen bygga upp och leda Ecoclimes försäljningsverksamhet med fokus på kärnprodukterna inomhusklimat och cirkulär energi i Mälardalen. Peter har arbetat med teknisk försäljning sedan 2007, han kommer närmast från en tjänst som försäljningsingenjör på Ziehl-Abegg Sverige AB. Han tar med sig en stor erfarenhet av energieffektivisering och ventilation med bland annat kommuner, fastighetsbolag och konsulter som kunder. 

Wille Wilkens anställs som account manager. Han kommer närmast från Franke Futurum och har jobbat med teknisk försäljning i ventilationsbranschen sedan 2002 med filter, renlufts-lösningar och produkter för skyddsventilation.

Fredrik Hansson från H-Gruppen ingår sedan juni i Ecoclimes säljteam. Fredrik är utbildad VVS-ingenjör och har jobbat i VVS-branschen sedan 1991. Han har varit på     H-Gruppen i drygt 20 år i olika roller, senast som projektledare och säljare.

Lennart Olofsson, VD i Ecoclime: ”Peter Bodin och Wille Wilkens är två välkomna tillskott i vår säljorganisation. Vi har under våren och sommaren lagt in nästa växel när det gäller affärsutveckling och satsar nu framåt på en ökad försäljning av våra kärnprodukter, såväl våra unika inomhusklimatsystem som våra klimatsmarta energiåtervinningssystem”.

Ecoclime Group AB är plattform för en grupp företag med klimat- och miljösmarta erbjudanden baserade på teknologier, system- och affärslösningar som ökar direktavkastningen i fastigheter och processer. Bolagen i gruppen skapar, utvecklar och etablerar innovationer för ett mer hälsosamt inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link