2020-08-28

Ecoclime Group AB avser att byta marknadsplats till Nasdaq First North Premier

Som tidigare har meddelats har Ecoclime Group återupptagit arbetet med ett listbyte av sina aktier från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Premier Growth Market. Listbytet var initialt planerat till mars 2020, men blev uppskjutet på grund av ett disciplinärende hos Spotlight. Då Disciplinnämnden lämnade Spotlights hemställan utan bifall i juli 2020, valde Ecoclime att återuppta processen med listbyte.

Aktierna i Ecoclime Group  kommer att handlas med oförändrat kortnamn (ECC B) och ISIN kod (SE0012729937) och aktieägare i Ecoclime Group behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Inför listbytet har Ecoclime Group upprättat en bolagsbeskrivning som finns att tillgå på www.ecoclime.se fr o m den 7 september.
 

FNCA Sweden AB är Ecoclime Group AB:s  Certified Adviser.
 

Lennart Olofsson, VD Ecoclime Group:

– Vi gör ett listbyte till First North Premier Growth Market för att öka vår synlighet mot såväl institutionella som privata investerare. Ett listbyte innebär en kvalitetsstämpel som även stärker vårt varumärke gentemot kunder, partners, investerare och potentiella förvärv.

Ecoclime Group AB är plattform för en grupp företag med klimat- och miljösmarta erbjudanden baserade på teknologier, system- och affärslösningar som ökar direktavkastningen i fastigheter och processer. Bolagen i gruppen skapar, utvecklar och etablerar innovationer för ett mer hälsosamt inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link