2020-08-21

Ecoclimebolag vinner order om 5,5 MSEK för uppgradering av klimatsystem i serverhallar

Som tidigare har informerats om, utför SDC fastighetsautomationen vid byggandet av de aktuella serverhallarna. Två av totalt sju planerade etapper är genomförda på de aktuella orterna, där SDC Automation är den enda leverantören av fastighetsautomation.

Ecoclime Group AB är plattform för en grupp företag med klimat- och miljösmarta erbjudanden baserade på teknologier, system- och affärslösningar som ökar direktavkastningen i fastigheter och processer. Bolagen i gruppen skapar, utvecklar och etablerar innovationer för ett mer hälsosamt inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link