2020-08-20

Ecoclime visar på fortsatt kraftiga resultatförbättringar under Q2 och första halvåret 2020

Lennart Olofsson, VD i Ecoclime: ”Våra snabba åtgärder i samband med covid-19-utbrottet i kombination med vår flexibla tillväxtstrategi har varit framgångsrik under kvartalet. Stärkta av vår framgång i Spotlights disciplinnämnd går vi nu vidare och återupptar den pausade ansökan om notering på First North Premier. Vi har nyttjat våren för att stärka vår säljverksamhet och satsar nu framåt på en ökad försäljning av våra kärnprodukter med ökad säljkapacitet och en rad aktiviteter för att öka tillväxttakten såväl för våra mer klimatsmarta och miljövänliga inomhusklimatsystem som våra unika energiåtervinningssystem, som recirkulerar den köpta energin i spillvatten mer än 10 ggr”.

Ecoclime Group AB är plattform för en grupp företag med klimat- och miljösmarta erbjudanden baserade på teknologier, system- och affärslösningar som ökar direktavkastningen i fastigheter och processer. Bolagen i gruppen skapar, utvecklar och etablerar innovationer för ett mer hälsosamt inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link