2020-08-03

Nyemission genom kvittning avseende tilläggsköpeskilling, genomförd i Ecoclime Group AB (publ)

Anders Lindman, Anna Bäckelin, Mathias Lindberg och Björn Eriksson, säljare av SDC Automation AB (SDC), har erhållit en tilläggsköpeskilling och tecknat 231 921 B-aktier som kvittning för sina fordringar.

Säljarna erhöll hälften av tilläggsköpeskillingen kontant och hälften i aktier. Kvittningen avser fordringar för aktiedelen av den tilläggsköpeskilling som under vissa förutsättningar skulle utfalla till och med 2019 och följer avtalet som upprättades i samband med Ecoclimes förvärv av SDC lördagen den 14 april 2018, vilket meddelades marknaden i ett pressmeddelande måndag morgon före börsens öppning den 16 april 2018.

Beslutet om kvittningsemissionen fattades av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman i Ecoclime Group AB den 16 juni 2020.

Totalt tecknades 231 921 aktier till ett värde av 1 461 782,29 kr.
 

Antal aktier och aktiekapital

Genom kvittningsemissionen ökar aktiekapitalet med 23 192,10 SEK från SEK 2 891 152,70 SEK till 2 914 344,80.  Antalet aktier i Ecoclime ökar med 231 921 aktier, från 29 143 448 till 29 143 448 aktier.

Ecoclime Group AB är plattform för en grupp företag med klimat- och miljösmarta erbjudanden baserade på teknologier, system- och affärslösningar som ökar direktavkastningen i fastigheter och processer. Bolagen i gruppen skapar, utvecklar och etablerar innovationer för ett mer hälsosamt inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link