2020-08-03

Nyemission genom kvittning avseende tilläggsköpeskilling, genomförd i Ecoclime Group AB (publ)

En kvittningsemission i Ecoclime Group AB har registrerats av Bolagsverket den 3 augusti 2020.

Anders Lindman, Anna Bäckelin, Mathias Lindberg och Björn Eriksson, säljare av SDC Automation AB (SDC), har erhållit en tilläggsköpeskilling och tecknat 231 921 B-aktier som kvittning för sina fordringar.

Säljarna erhöll hälften av tilläggsköpeskillingen kontant och hälften i aktier. Kvittningen avser fordringar för aktiedelen av den tilläggsköpeskilling som under vissa förutsättningar skulle utfalla till och med 2019 och följer avtalet som upprättades i samband med Ecoclimes förvärv av SDC lördagen den 14 april 2018, vilket meddelades marknaden i ett pressmeddelande måndag morgon före börsens öppning den 16 april 2018.

Beslutet om kvittningsemissionen fattades av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman i Ecoclime Group AB den 16 juni 2020.

Totalt tecknades 231 921 aktier till ett värde av 1 461 782,29 kr.
 

Antal aktier och aktiekapital

Genom kvittningsemissionen ökar aktiekapitalet med 23 192,10 SEK från SEK 2 891 152,70 SEK till 2 914 344,80.  Antalet aktier i Ecoclime ökar med 231 921 aktier, från 29 143 448 till 29 143 448 aktier.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler nyheter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link