2020-07-06

Ecoclime – vann ärende i Spotlights Stockmarkets disciplinnämnd

Disciplinnämnden har med andra ord gett Ecoclime rätt i sin framställan i ärendet vilket framgår av Disciplinnämndens beslut som biläggs detta pressmeddelande och som även kan nås via Ecoclimes hemsida (https://ecoclime.se/wp-content/uploads/2020/07/Spotlight-Ecoclime-slutlig.pdf).

Ecoclimes VD, Lennart Olofsson: ”Det är med stor glädje vi mottagit beslutet. Vi har hela tiden varit övertygade om att vi haft rätt vilket nu även bekräftas av Disciplinnämnden. Vi kommer nu att studera beslutet mer i detalj då ärendet inneburit stora kostnader och tidsspillan bl a i form av en pausad ansökan för flytt till First North Premiers marknadsplats. Med beslutet som grund kan vi nu återuppta ärendet med Nasdaq First North Premier med målet att flytten ska ske under hösten 2020.”

Ecoclime Group AB är plattform för en grupp företag med klimat- och miljösmarta erbjudanden baserade på teknologier, system- och affärslösningar som ökar direktavkastningen i fastigheter och processer. Bolagen i gruppen skapar, utvecklar och etablerar innovationer för ett mer hälsosamt inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link