2020-05-29

Ecoclimebolag tecknar avtal om 10 MSEK för energitjänster

Ecoclime kommunicerade den 26 april 2018 avtalet om det cirkulära energisystemprojekt som avtalats med Folkets Hus i Vilhelmina. Ett utvecklingsprojekt som omfattat utvecklingen av ett cirkulärt energisystem och innefattar en rad unika energilösningar bl a Evertherms SEW energisystem för spillvattenvärmeåtervinning, solfångare samt ackumulering av värmeenergi. SDC Automations digitala plattformslösning har möjliggjort integrationen med ett geoenergisystem innefattande försörjning av komfortvärme och frikyla i fastigheten. Utvecklingsprojektets resultat kommer att spridas via Sveriges och EUs klimatnätverk, då det är delfinansierat av Europeiska Utvecklingsfonden ERUF och Länsstyrelsen Västerbotten. 

Anders Mikaelsson, Ecoclimes projektledare:

”Med det här projektet som demonstrationsprojekt kan vi nu ta nästa steg med att visa upp lösningarna produkt- och affärsmässigt såväl för Ecoclimes som Evertherms kunder via det samarbete vi har haft i projektet med olika EU-nätverk. Den här typen av projekt kommer att bli än mer intressanta mot bakgrund av EUs ambitiösa klimatinvesteringar”.

Ecoclime Group AB är plattform för en grupp företag med klimat- och miljösmarta erbjudanden baserade på teknologier, system- och affärslösningar som ökar direktavkastningen i fastigheter och processer. Bolagen i gruppen skapar, utvecklar och etablerar innovationer för ett mer hälsosamt inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link