2020-05-19

VD i SDC Automation förvärvar aktier av Ecoclimes huvudägare

”Jag förvärvar aktierna i Ecoclime som följd av min tro på vår plattform SDC Optima för fastighetsautomation och vår allt starkare ställning på marknaden som integratörer. Vi har en fortsatt stabil orderingång och levererar kund- och klimatnytta i integrationsprojekt med Ecoclimes övriga kärnprodukter. Jag ser aktieförvärvet som ett uttryck för mitt långsiktiga engagemang i bolaget. Vi har mycket goda förutsättningar att fortsätta att utvecklas med den potential som finns i de kundprojekt vi nu är involverade i”, säger Mathias Lindberg.

Lennart Olofsson, Ecoclimes VD, ”Det gläder mig att vi kan genomföra den här aktieaffären. Den säkerställer vår fortsatta satsning inom affärssegementet Fastighetsautomation, vilket har uppnått fantastiska resultat sedan förvärvet och Mathias tillträde som VD 2018, med kollegorna och tidigare ägaren, numera aktieägaren i Ecoclime, Anders Lindman i spetsen.”

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2020.
 

Ecoclime Group AB är plattform för en grupp företag med klimat- och miljösmarta erbjudanden baserade på teknologier, system- och affärslösningar som ökar direktavkastningen i fastigheter och processer. Bolagen i gruppen skapar, utvecklar och etablerar innovationer för ett mer hälsosamt inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link