2020-05-11

Ecoclime lanserar Evertherm – ett standardiserat produktprogram som ökar avkastningen i fastigheter

Med det nya produktprogrammet vars bassystem är patentsökt, kan den köpta värmeenergin för uppvärmning av tappvarmvatten återvinnas upp till 95 %. Lösningen bygger på ett driftsäkert återvinningssystem som recirkulerar och återvinner energin 20 ggr. Systemet säkerställer att utvinningen optimeras med hjälp av ett inbyggt styrsystem som är anpassat för integration med merparten av alla energisystem i fastigheter. En tillhörande webb-app redovisar energibesparingar och klimatnytta i realtid, vilket medverkar till ett ökat medvetande och ändrat beteende hos hyresgästerna.

Att återvinna energin i tappvarmvatten är den största energieffektiviserande åtgärd som kan göras, efter återvinning av värme i frånluften (standard i alla fastigheter som byggs idag), den utgör cirka 40% av energianvändningen i nyproducerade fastigheter. Evertherms lösning för energiåtervinning är ett kostnadseffektivt och lönsamt sätt att uppnå allt högre energikrav, jämfört med alternativa byggåtgärder och individuella mätningar i lägenheter avsedda att uppnå förändringar i hyresgästernas energikonsumtion. Genom att kostnaden för tillförd energi minskar, uppnås ett högre driftnetto och därigenom den högsta direktavkastningen för fastighetsägaren. Läs mer på evertherm.se (https://www.evertherm.se/).
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2020.

Ecoclime Group AB är plattform för en grupp företag med klimat- och miljösmarta erbjudanden baserade på teknologier, system- och affärslösningar som ökar direktavkastningen i fastigheter och processer. Bolagen i gruppen skapar, utvecklar och etablerar innovationer för ett mer hälsosamt inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link