2020-04-14

Ecoclime genomför plan för att hantera Coronaläget långsiktigt

Det rådande orderläget är för närvarande stabilt i samtliga installationsverksamheter med fulla orderböcker till semesterperioden. Dotterbolaget SDC Automation har fulltecknad orderstock för det närmaste året och fortsätter att söka och anställa kvalificerade automationsintegratörer. Den planerade försäljningssatsningen på Evertherms standardproduktprogram med start v 11 har skjutits framåt till följd av svårigheterna att i nuläget nå fram i marknaden. Permitteringar om 60% har vidtagits i den del av kärnverksamheten som främst berör Evertherm. I övrigt har en rad kostnadsbesparande åtgärder vidtagits. En viss prispress förväntas i den traditionella entreprenadverksamheten det närmaste året. Offertarbetet har därför intensifierats ytterligare och större insatser kommer att läggas på allt säljarbete fortsättningsvis även innefattande Evertherm och Xport-satsningen, så snart coronaläget stabiliserats.

Uttalanden från företrädare för den svenska regeringen om ekonomiska satsningar på klimatnyttiga åtgärder för att stimulera ekonomin bör tala till Ecoclimes och Evertherms fördel när effekterna av pandemin klingar av. Signalerna från EU vad gäller klimatfrågornas aktualitet och planerade klimatsatsningar  om € 1 biljon (ca 10 000 miljarder SEK) till och med 2030 ger ytterligare möjligheter, även om läget just nu är svårbedömt. EUs program ”Viable Cities” kommer att arbeta för målsättningen att 100 städer i Europa ska bli klimatneutrala till år 2030, varav 9 st i Sverige. Läs mer om detta på www.ecoclime.se.,
Ecoclime Group AB innefattar en grupp företag med klimat- och miljösmarta erbjudanden baserade på teknologier, system- och affärslösningar som ökar direktavkastningen i fastigheter och processer. Bolagen i gruppen skapar, utvecklar och etablerar innovationer för ett mer hälsosamt inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link