2020-04-03

Nytt datum för årsstämma som följd av Coronapandemin

Formell kallelse skickas ut vid senare tillfälle.
 

Uppdaterat kalendarium för finansiell information

31 mars 2020 – Årsredovisning publicerades

14 maj 2020 – Kvartalsrapport januari – mars

16 juni 2020 – Årsstämma

20 augusti 2020 – Halvårsrapport januari – juni

12 november 2020 – Kvartalsrapport juli – september

18 februari 2021 – Bokslutskommuniké 2020

Ecoclime Group AB är plattform för en grupp företag med klimat- och miljösmarta erbjudanden baserade på teknologier, system- och affärslösningar som ökar direktavkastningen i fastigheter och processer. Bolagen i gruppen skapar, utvecklar och etablerar innovationer för ett mer hälsosamt inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link