Nyheter & event

2020-03-31

Årsredovisning 2019

Viktigaste händelserna 2019:

· Inriktningsbeslut om att utvidga tillväxtstrategin att även innefatta investeringar som ger synergier med Ecoclimes verksamhet och varumärke i energi- och fastighetsbranschen.
· Nyemission på 8,16 MSEK till huvudägaren Celsium Group AB, 1 200 000 A-aktier.
· Proof of Concept samt försäljningsstart av förserie om 4 st Evertherm SEW-system.
· Inleder en process om ett eventuellt byte av marknadsplats till Nasdaq First North Premier Growth Market för bolagets aktier.
· Förvärvar 20% av Bioeco Technologies AB med en option att förvärva upp till 51% av bolaget.
· Tecknar avtal om förvärv av energisysteminstallatören H-Gruppen Totalinstallatör AB.
· Dotterbolaget SDC Automation vinner under Q4 flera order till ett värde av ca 33 MSEK.

Årsredovisningen finns bilagd till detta pressmeddelande (https://ecoclime.se/rapporter/Ecoclime-AR-2019.pdf) och publicerad på www.ecoclime.se (https://ecoclime.se/ir/).

Ecoclime Group AB är plattform för en grupp företag med klimat- och miljösmarta erbjudanden baserade på teknologier, system- och affärslösningar som ökar direktavkastningen i fastigheter och processer. Bolagen i gruppen skapar, utvecklar och etablerar innovationer för ett mer hälsosamt inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link