Nyheter & event

2020-03-31

Årsredovisning 2019

Ecoclime Group AB publicerar idag årsredovisning för 2019.

Viktigaste händelserna 2019:

· Inriktningsbeslut om att utvidga tillväxtstrategin att även innefatta investeringar som ger synergier med Ecoclimes verksamhet och varumärke i energi- och fastighetsbranschen.
· Nyemission på 8,16 MSEK till huvudägaren Celsium Group AB, 1 200 000 A-aktier.
· Proof of Concept samt försäljningsstart av förserie om 4 st Evertherm SEW-system.
· Inleder en process om ett eventuellt byte av marknadsplats till Nasdaq First North Premier Growth Market för bolagets aktier.
· Förvärvar 20% av Bioeco Technologies AB med en option att förvärva upp till 51% av bolaget.
· Tecknar avtal om förvärv av energisysteminstallatören H-Gruppen Totalinstallatör AB.
· Dotterbolaget SDC Automation vinner under Q4 flera order till ett värde av ca 33 MSEK.

Årsredovisningen finns bilagd till detta pressmeddelande (https://ecoclime.se/rapporter/Ecoclime-AR-2019.pdf) och publicerad på www.ecoclime.se (https://ecoclime.se/ir/).

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler nyheter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link