2020-02-13

Ecoclimes dotterbolag SDC Automation ökade omsättningen kraftigt i Q4

Den förbättrade kvartalsomsättningen har flera orsaker, främst den rekordstora orderingången under senare delen av 2018 och hela 2019 och de tilläggsorder som följt av projekten.

”När vi summerar kvartalet är det en kombination av nya projekt och merförsäljning i befintliga projekt som resulterat i den kraftiga omsättningsökningen. Våra kunder hyser ett stort förtroende för oss och den fastighetsautomation vi levererar, vi får ett allt större ansvar i de fastigheter där vi kommit in” säger SDCs VD Mathias Lindberg. Han fortsätter ”Ett exempel är det projekt vi påbörjade under 2018 där vi skulle utföra BMS (Building Management Systems) i en av tre serverhallar för en internationell leverantör av web service-lösningar. Under 2019 utökades uppdraget till att omfatta ytterligare två serverhallar. Arbetet i de tillkommande serverhallarna bestod av både nyinstallation samt att, under full drift, ersätta en tidigare BMS-installatörs hård- och mjukvara med SDCs automationslösningar. Utöver det ser vi att vår molnbaserade IoT-plattform SDC Optima ligger helt rätt i tiden. Tack vare den har vi vunnit flera nya order till olika kunder, vilket också bidragit till omsättningsökningen under perioden.”

Ecoclime Group AB är plattform för en grupp företag med klimat- och miljösmarta erbjudanden baserade på teknologier, system- och affärslösningar som ökar direktavkastningen i fastigheter och processer. Bolagen i gruppen skapar, utvecklar och etablerar innovationer för ett mer hälsosamt inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link