2020-01-21

Exportsamarbete inleds mellan Ecoclime och Xport

Plattform Xport är ett samarbete mellan Sustainable Innovation, North Sweden Cleantech samt Industrikommunerna i Sverige och Energikontoren Sverige upphandlad av Energimyndigheten. Xport har ett nationellt uppdrag att ge exportstöd till bolag vars produkter har stor exportpotential med speciellt fokus på klimatnytta, digitalisering och mobilitet. Detta inkluderar bland annat nya innovativa lösningar inom ”proptech” (property technology) som kan bidra till EUs och FNs klimatmål. EU har beslutat om en satsning på € 1 biljon (ca 10 000 miljarder SEK) till och med 2030. Man kommer bland annat via programmet ”Viable Cities” arbeta för målsättningen att 100 städer i Europa ska bli klimatneutrala till år 2030, varav 9 st i Sverige.

Ecoclimes vd, Lennart Olofsson, kommenterar: ”Vi har tidigare planerat för en internationell expansion tidigast under 2021, men utifrån vår analys av marknader i norra Europa och våra kontakter med Xport har vi beslutat att påbörja arbetet.”,
Ecoclime Group AB är en investeringsplattform för klimatsmarta teknologier, system- och affärslösningar. Bolagen i gruppen skapar och utvecklar innovationer samt driver projekt för ett mer hälsosamt inomhusklimat, lägre energikonsumtion och växthusgasutsläpp i fastigheter och industriprocesser. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link