2020-01-16

Nyemission genom kvittning avseende tilläggsköpeskilling, genomförd i Ecoclime Group AB (publ)

En kvittningsemission i Ecoclime Group AB har registrerats av Bolagsverket den 15 januari 2020. Anders Lindman, Anna Bäckelin, Mathias Lindberg och Björn Eriksson, säljare av SDC Automation AB (SDC), har erhållit en tilläggsköpeskilling och tecknat 44 834 B-aktier som kvittning för sina fordringar.

Säljarna erhöll hälften av tilläggsköpeskillingen kontant och hälften i aktier.

Kvittningen avser fordringar för aktiedelen av den tilläggsköpeskilling som under vissa förutsättningar skulle utfalla till och med 2018 och följer avtalet som upprättades i samband med Ecoclimes förvärv av SDC lördagen den 14 april 2018, vilket meddelades marknaden i ett pressmeddelande måndag morgon före börsens öppning den 16 april 2018.

Beslutet om kvittningsemissionen fattades av styrelsen den 21 november 2019 med stöd av bemyndigandet från årsstämman i Ecoclime Group AB den 9 maj 2019.

Totalt tecknades 44 834 aktier till ett värde av 342 100 kr.

Antal aktier och aktiekapital
Genom kvittningsemissionen ökar aktiekapitalet med 4 483,40 SEK från SEK 2 858 283,40 SEK till 2 862 766,80.  Antalet aktier i Ecoclime ökar med 44 834 aktier, från 28 582 834 till 28 627 668 aktier.,
Ecoclime Group AB är en investeringsplattform för klimatsmarta teknologier, system- och affärslösningar. Bolagen i gruppen skapar och utvecklar innovationer samt driver projekt för ett mer hälsosamt inomhusklimat, lägre energikonsumtion och växthusgasutsläpp i fastigheter och industriprocesser. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link