2019-11-25

Ecoclime presenterar hävstänger för ökad avkastning i bostadsfastigheter

Ecoclimes vd Lennart Olofsson medverkar idag kl 15.20 vid Stora Aktiedagen i Stockholm. Ecoclime presenterar då en rad ekonomiska hävstänger som fastighetsägare kan dra fördel av vid installationer av bolagets Evertherm SEW-system. Hävstänger som tillsammans med EUs nya klimatstrategi påverkar Ecoclimes planer för dotterbolaget Evertherm de närmaste åren. Man kommer även lämna information om processen för det planerade bytet av marknadsplats till First North och processer kring pågående förvärv och tillväxtaktiviteter.

M&A-företaget Carlsquares fastighetsanalytiker har på uppdrag av Ecoclime gjort en analys av den påverkan Ecoclimes Evertherm-system har på direktavkastningen i fastigheter. Analysen visar att systemen uppnår en exceptionellt hög avkastning för fastighetsägare som väljer Evertherm för att minska bostadsfastigheters klimatavtryck i såväl nyproduktion som ROT-projekt. Något som efter starten av provförsäljningen i september 2019 resulterat i försäljning av tre Evertherm SEW-system och ytterligare order på väg in före årsskiftet.

Lennart Olofsson kommer vid Stora Aktiedagen bl a att ge information om Evertherm -planerna och de aktiviteter som nu pågår internt i Ecoclime för att skala upp Evertherms andel av verksamheten i koncernen i Sverige och Nordeuropa de närmaste åren. Information kommer även ges hur Evertherm SEW kan öka driftnettot och klimatnyttan med solceller även för bostadsfastigheter. 

Ecoclimes presentation webbsänds live kl 15.20 på www.aktiespararna.se/tv/live. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2019.

Ecoclime Group AB är en investeringsplattform för klimatsmarta teknologier, system- och affärslösningar. Bolagen i gruppen skapar och utvecklar innovationer samt driver projekt för ett mer hälsosamt inomhusklimat, lägre energikonsumtion och växthusgasutsläpp i fastigheter och industriprocesser. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link