2019-11-14

Fortsatt tillväxt och förberedelser för listbyte för Ecoclime i Q3, enligt kvartalsredogörelse 2019

Lennart Olofsson, vd i Ecoclime: ”Vi fortsätter att växa organiskt även i tredje kvartalet. Via oberoende analyser kan vi visa att våra klimatsmarta Evertherm SEW-system ger en stark hävstång för ökade fastighetsvärden och grön finansiering, därför förbereder vi nu en omfattande satsning inom segmentet Cirkulär Energi med start första kvartalet 2020. Vår finansiella ställning är stabil, vilket ger oss goda möjligheter till fortsatt tillväxt såväl organiskt som via pågående förvärvsaktiviteter. Vår position som ett specialiserat Climetech/Proptech bolag i fastighetsbranschen med lösningar för cirkulär energi, inomhusklimat och fastighetsautomation ger god riskspridning och lönsam tillväxt. Vi förbereder verksamheten för nästa tillväxtsteg, med ökade investeringar i försäljning, intensifierade förvärvsaktiviteter, uppstart av en organisation för koncernstöd med nya ledningsfunktioner samt förberedelser för att möjliggöra ett listbyte till OMX First North Premier, med en övergång till den IFRS-redovisning som då krävs.”

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019.,
Ecoclime Group AB är en investeringsplattform för klimatsmarta teknologier, system- och affärslösningar. Bolagen i gruppen skapar och utvecklar innovationer samt driver projekt för ett mer hälsosamt inomhusklimat, lägre energikonsumtion och växthusgasutsläpp i fastigheter och industriprocesser. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link