2019-09-19

Folkets Hus Vilhelmina minskar tillförd energi med 70%.

Under 2019–2020 pågår en stor modernisering av energisystemen i Folkets Hus Vilhelmina. Målet är att nå en besparing på 70% av den tillförda värmeenergin i fastigheten för att kunna bidra till EUs miljömål. Ecoclime har totalentreprenaden, med ansvar för både projektering och genomförande. Det är ett samverkansprojekt som delfinansieras av bl a Europeiska regionala utvecklingsfonden och Ecoclime.

Vilhelmina Folkets Hus rymmer både bibliotek, badhus, bowlinghall, biograf, restaurang, konferensanläggning och en omfattande utbildningsverksamhet. I likhet med många andra fastigheter med kommunala verksamheter byggda på 60-talet finns ett stort behov att modernisera energiförsörjningen, inte minst som ett led i att följa EUs miljödirektiv och uppnå nationella miljömål. 

Under 2017-2020 deltar Vilhelmina Folkets Hus därför i energiprojektet Ecofast, med målet att byggnaden ska minska sin energianvändning och få ett bättre inomhusklimat. Projektet utvecklar och validerar innovativ teknik för energieffektivisering,  energiåtervinning och energilagring. Mot denna bakgrund är målsättningen att projektet ska demonstrera en miljöinnovation för att minska den tillförda värmeenergin i äldre fastigheter med 70%.

Ecoclime och vår projektledare Albin Larsson bjuder in till ett informationsseminarium på Folkets Hus, med smarta energilösningar och inomhusklimat i fokus. Vi välkomnar alla som antingen arbetar med eller har ett särskilt intresse för energifrågor, VVS, styrsystem, fastighetsautomation och inomhusklimat. Efter inledande information får besökarna följa med på en rundvandring där vi visar de innovativa tekniklösningar som installeras och integreras löpande i fastigheten. 

Plats: Folkets hus Vilhelmina (samling i entrén) 

Datum: 2019-09-25

Tid: 14:00–16:00

Kontakt: Albin Larsson albin.larsson@ecoclime.se, 073-813 68 14

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler nyheter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link