Ecoclime presenterar alternativ till individuell mätning (IMD) vid Stora Aktiedagen

Energikonceptet kan med fördel tillämpas såväl vid ROT-projekt som nyproduktion av flerbostadsfastigheter. Till skillnad från IMD garanterar Evertherm sänkt förbrukning av primärenergi. Det leder till ett förbättrat driftnetto, med ett ökat fastighetsvärde som följd, normalt ökar fastighetsvärdet mer än investeringskostnaden. Därtill undviker fastighetsägare, och i förlängningen hyresgästerna, de kostnader som förknippas med IMD.  Lennart Olofsson, VD Ecoclime/Evertherm: ”En installation av … Read More

Ecoclime Q3 – passerar 100 MSEK i omsättning

· Nettoomsättningen ökade med 93 % till 100 010 TSEK (51 953) · Organisk tillväxt i koncernens nettoomsättning, 11 % · EBITDA ökade med 170 % till 11 573 TSEK (4 288) · EBITDA-marginalen ökade till 12 % (8). · EBITA ökade till 7 736 (1 750), och till 8 % (3). · Kassalikviditeten uppgick till 228 % (350) · … Read More

Ecoclime – SDC Automation, mer än 20 MSEK i flera nyvunna order

Mathias Lindberg, VD SDC Automation: ”Vi har de senaste åren lyckats skapa ett stort förtroende bland många beställare som väljer våra integrationstjänster och vår open sourcebaserade automationsplattform vid installationer i olika fastighetsprojekt. Den främsta förklaringen är stabiliteten i våra leveranser, flexibilteten med plattformen och att våra lösningar förbättrar driftnettot i fastighetsprojekten”. ”Vi fortsätter vår tillväxt och söker fler kvalificerade systemtekniker … Read More

SDC Automation estimerar 100 MSEK i omsättning för bolagets serverhallskund

Just nu färdigställer SDC en order omfattande 6 MSEK till det globala webtjänstföretaget avseende uppgradering av klimatsystemen till det nordiska klimatet. Den nya beställningen uppgår till 10 MSEK, varav 7 MSEK avser fastighetsautomation och resterande avser serviceuppdrag.  Mathias Lindberg, VD i SDC Automation ”Det är glädjande att vi genom att ha levererat högsta kvalitet inom SDCs automationstjänster även har lyckats … Read More

Ecoclime Group bjuder in analytiker och aktieägare till Aktiespararnas event den 19 oktober

Länk till Aktiespararnas digitala event. (https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-digitalt-19-oktober-2020) Länkar till pressmeddelande (https://ecoclime.se/nordic-energy-audits-analys-visar-att-ecoclime-system-kan-skapa-vardeokning-om-60-miljarder-i-flerbostadshus/) om Nordic Energy Audits analys samt rapport (https://ecoclime.se/wp-content/uploads/2020/10/NEA-rapport_201013.pdf).

Nordic Energy Audits analys visar att Ecoclime-system kan skapa värdeökning om 60 miljarder i flerbostadshus

Rapporten är framtagen som en del av Ecoclime Groups pågående marknadsetablering för Evertherm SEW, ett cirkulärt energisystem för mer än 90 % energiåtervinning från spillvatten i bostadsfastigheter. Uppdraget bestod i att göra en potentialstudie där man analyserat nivån på de energibesparingar som kan uppnås med Evertherms systemlösning SEW på den svenska marknaden samt de ekonomiska och klimatmässiga följderna av dessa. … Read More

Familjen Hamberg huvudinvesterare i Ecoclimes nyemission

Hamberg Förvaltning AB är ett familjeägt investmentbolag som investerar långsiktigt, främst i noterade bolag med god direktavkastning. Familjen äger 50 procent av fastighetsbolaget Solporten, som innehar ett bestånd om 24 fastigheter med cirka 1 000 lägenheter belägna främst i Solna och Sundbyberg utanför Stockholm. ”Vi ser en stor potential för Ecoclimes lösningar, både i Sverige och internationellt. Affärsområdena Fastighetsautomation och … Read More

Ecoclime tillförs 40 miljoner SEK i en riktad nyemission

Ecoclimes styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 16 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission av B-aktier till ett pris om 10,30 SEK per aktie. Priset har fastställts genom en accelererad bookbuilding-process och motsvarar en rabatt om cirka 10 procent mot stängningskursen på Nasdaq First North Premier Growth Market den 29 september 2020 och tillför Bolaget 40 … Read More