Ecoclime revolutionerar energi- och klimatnytta i fastigheter med paketerad standardiserad molntjänst för effektutjämning

admin

Molntjänsten är baserad på Ecoclime/SDC -automations IoT-plattform Optima*. Tjänsten innefattar en avancerad form av prognosstyrning som minskar effekttopparna. Den kräver ingen kvalificerad styrsystemteknisk kompetens för integrationen emot fastigheterna. Tjänsten som tidigare endast erbjudits SDC:s kunder exklusivt, introduceras nu i sin standardversion bredare på marknaden och erbjuds i en första etapp till fastighetsägare med vilka Ecoclime har affärsrelationer. Tjänsten kommer successivt … Read More

Ecoclime tecknar LOI för etablering av geotermiskt affärspartnerskap

admin

Drivkrafterna för affärsplanerna inom partnerskapet är de ökande kostnaderna för energi- och klimatpåverkan för fastigheter och industrier som följd av EU:s Green Deal med Fit For 55 för fastigheter. Ytterligare drivkrafter för partnerskapet är övergången från storskaliga energisystem till mindre riskfyllda småskaliga värmeenergisystem, de allt högre kostnaderna för fjärrvärmeinfrastruktur som följd av förtätningen i större städer samt kraven på renare … Read More

Nyemission genom kvittning avseende tilläggsköpeskilling, genomförd i Ecoclime Group AB (publ)

admin

Anders Lindman, Anna Bäckelin, Mathias Lindberg och Björn Eriksson, säljare av SDC Automation AB (SDC), har erhållit en tilläggsköpeskilling och tecknat 67 663 B-aktier som kvittning för sina fordringar. Säljarna erhöll hälften av tilläggsköpeskillingen kontant och hälften i aktier. Kvittningen avser fordringar för aktiedelen av den tilläggsköpeskilling som under vissa förutsättningar skulle utfalla till och med 2020 och följer avtalet … Read More

Unikt prefabricerat Evertherm SEW-system installeras hos Victoria Park – återvinner 90 % energi och ökar samtidigt direktavkastningen

admin

Ecoclime startade projekteringssamarbetet med Victoria Park hösten 2020. Projekteringen, prefabriceringen, installationen och energieffektiviseringen av de aktuella fastigheterna utförs tillsammans med Ecoclimes dotterbolag Hansson&Hansson Rör AB. ”Det intressanta med Ecoclimes systemlösning är att den återvinner energin ur spillvattnet samtidigt som fastighetens klimatavtryck minskas. Systemen prefabriceras och kan sedan relativt enkelt och hållbart installeras i anslutning till våra fastigheter. Systemen kopplas samman … Read More

Ecoclime tecknar samarbetsavtal för att möta förväntad ökad efterfrågan

admin

Ecoclimes produkter erbjuder slutkunden en revolutionerande komfortupplevelse, där de patenterade komforttaken ger en jämn temperatur, utan problem med drag eller oljud. Det hela sker genom en smart och energieffektiv konstruktion som integrerar flera termiska metoder för att distribuera kyla och värme. ”Det här avtalet gör att vi kan fokusera på leverans till våra befintliga och nya kunder, samtidigt som vi … Read More

Ecoclime Group bjuder in aktieägare och analytiker till den digitala Aktiedagen den 7 september.

Redaktion

Som aktieägare eller analytiker, passa på att göra din röst hörd. Aktiespararnas event är live och deltar du har du möjlighet att ställa dina frågor direkt till Marcus. Skicka din fråga enligt anvisningarna på Aktiespararnas hemsida. Livesändningen hittar du här. Och du kan hitta sändningen i efterhand här. Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som … Read More

Ecoclime först ut på Aktiedagen den 7/9

Som aktieägare eller analytiker, passa på att göra din röst hörd. Aktiespararnas event är live och deltar du har du möjlighet att ställa dina frågor direkt till Marcus. Skicka din fråga enligt anvisningarna på Aktiespararnas hemsida. Livesändningen hitta du här > https://www.aktiespararna.se/tv/live Och du kan hitta sändningen i efterhand här > https://www.aktiespararna.se/tv/evenemang Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande … Read More

Ecoclime rekryterar CFO inför internationalisering

Bolaget startar nu rekrytering av ny CFO som kan ge sig i kast med utmaningen att som nyckelperson i ledningsgruppen medverka till Bolagets accelererade tillväxt såväl organiskt som via förvärv, även internationellt. Där Ecoclime nu söker en CFO som vill göra skillnad i ett Ecoclime som erbjuder produkter och tjänster som skapar mervärden för kunderna i energimarknaden, ägarna och medarbetarna, … Read More

Exportchef till Ecoclime för affärsområdet Cirkulär energi

Johan har en gedigen yrkeskarriär bakom sig som produktchef för Gainomax, projektledare vid Exportrådets Beneluxkontor, marknadschef för Norrmejeriers varumärken, Verum, Västerbottensost, Jokk bärdryck och Gainomax. Därefter har Johan fram till anställningen varit verksam sedan år 2016 som exportchef i Polarbröd. Han har även på konsultbasis medverkat till rekryteringen av Evertherms agent i Tyskland och därmed till affärsmöjligheterna med några av … Read More

Ecoclime – 200 MSEK i organiskt tillväxtscenario – Cirkulär energi år 2023

Framgångarna är främst resultat av att merparten av de större svenska fastighetsbolag som Evertherm har inlett affärsrelationer med; börsnoterade, kommunala, kooperativa och privata, anammat den affärsmodell som Evertherm erbjuder för installationer av de cirkulära energisystemen Evertherm SEW. En affärsmodell som innefattar värdeskapande, funktionsgarantier, projektering, installationer, service och integration med fastigheters energisystem för återvinning och recirkulering av energi med optimering av … Read More