Nyheter

21 oktober 2022

Celsium Group: Ökat lönsamhets- och tillväxtfokus för ny styrelse och VD i Ecoclime Group

Celsium Group AB/JLO Invest AB vill som huvudägare i Ecoclime med mer än 55% av rösterna i bolaget klargöra att man begärt av styrelsen i Ecoclime att kalla till den extra bolagsstämman, för val av ny styrelse. 
 

Den nya styrelsen kommer att rikta sitt fokus på bolagets 15%-iga EBITDA-mål och positiva operativa kassaflöden baserat på en accelererad organisk tillväxt, med särskilt fokus på Ecoclimes kärnprodukter för cirkulär energieffektivisering med energi- och effektutjämning i värme och elsystem omfattande;

· cirkulära energisystem för fastigheter även innefattande inneklimatsystem

· smart energiautomation av fastigheter och energiinfrastruktur

· ledlampssystem- för fastigheter och industrier och laddsystem för elbilsladdning

Det kommer fortsättningsvis att ske i tre marknadssegment där energikostnaderna nu skenar;

· bostadsrätts- och hyresfastigheter samt integration med fjärrvärmesystem

· lokal-, service- och logistikfastigheter med cirkulära energimöjligheter

· livsmedelsindustri med behov att ersätta fossil- och vedbaserad energi

”Lennart Olofsson” grundare av Ecoclime Group AB och representant för huvudägarna:

”Vi vill betona att Ecoclime därtill även ska växa via förvärv främst med inriktning på produkt och projektering samt viss kompletterande installationskapacitet, som stärker Ecoclimes kärnaffärer. Styrelsens kompetens breddas att också innefatta aktiemarknads- och försäljningsprofession avseende komplexa energiaffärer samt industriell uppskalning på internationella marknader, utan omfattande fysiska investeringsbehov.”

Huvudägarna har rekryterat nya styrelseledamöter med starka CV;n som kommer att presenteras för valberedningen och väljas in i styrelsen. Den nya styrelsens inriktning på verksamheten och annat som är av affärsintresse för marknaden, kommer att presenteras mera i detalj efter genomförandet av extrastämman. Varvid särskilt fokus läggs på kvalitativt nyttoinriktad kommunikation med aktie- och kundsegmenten i respektive marknad.

”Vi vill även tacka Marcus Sandlund som gjort viktiga insatser i Ecoclimes interna omstöpning, när han i samband med stämman avgår från sin position som VD, med Finspång/Vingåker som bas. Ecoclimes nye VD rekryteras nu till det nya huvudkontoret med placering Mörby Centrum – Danderyd/Stockholm”.

Kontaktinformation

Kontakt Celsium Group AB:

Lennart Olofsson, 070-5371642 
email: lennart.olofsson@ecoclime.se
 

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer