Nyheter

Regulatorisk
29 mars 2019

Celsium Group har tecknat 1,2 miljoner A-aktier i den riktade nyemissionen i Ecoclime.

Ecoclime beslutade i januari att senarelägga den beslutade och kommunicerade riktade nyemissionen av 1,2 miljoner A-aktier till bolagets huvudägare Celsium Group. Den riktade nyemissionen som ska tillföra 8,16 miljoner kronor har tecknats den 28 mars.

Styrelsen har i enlighet med stämmobeslutet beslutat att förlänga tiden för betalning av tecknade aktier i den riktade nyemissionen till och med den 30 april 2019. Vid beslutet i Ecoclimes styrelse deltog inte styrelseledamoten, huvudägaren och vd i Ecoclime tillika huvudägaren i Celsium Group, Lennart Olofsson.

Kontakt: Lennart Olofsson, lennart.olofsson@ecoclime.se, 070-537 16 42.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2019. 

Kontaktinformation

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer