Ecoclime Group AB: Celsium Group har tecknat 1,2 miljoner A-aktier i den riktade nyemissionen i Ecoclime.

RedaktionIR, News

Ecoclime beslutade i januari att senarelägga den beslutade och kommunicerade riktade nyemissionen av 1,2 miljoner A-aktier till bolagets huvudägare Celsium Group. Den riktade nyemissionen som ska tillföra 8,16 miljoner kronor har tecknats den 28 mars.

Styrelsen har i enlighet med stämmobeslutet beslutat att förlänga tiden för betalning av tecknade aktier i den riktade nyemissionen till och med den 30 april 2019. Vid beslutet i Ecoclimes styrelse deltog inte styrelseledamoten, huvudägaren och vd i Ecoclime tillika huvudägaren i Celsium Group, Lennart Olofsson.


Kontakt: Lennart Olofsson, lennart.olofsson@ecoclime.se, 070-537 16 42.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2019.