Ecoclime söker senior systemsäljare

RedaktionNyheterLeave a Comment

Vi söker nu en senior systemsäljare till ett av Sveriges mest snabbväxande och klimatpositiva företag.  Vi har startat resan som ska ge Sverige och världen en ny klimatstandard för verksamhet inomhus. Med stabil innetemperatur, jämn luftfuktighet och ren luft året om. Med den lägsta investeringskostnaden, den enklaste installationen och driftkostnaden, dragfritt, utan oljud och kallras, inga bakterier, sporer och forcerade … Read More

Ecoclime introducerar smartare affärsmodell för energiåtervinning i fastigheter

adminIR, News, Nyheter

Ecoclime erbjuder nu, via dotterbolaget Evertech, fastighetsägare på bred front återvunnen energi från spillvatten till lägre kostnader än övrig värmeenergi. Det sker med ett nytt effektivare energiåtervinningssystem. Erbjudandet innebär att Evertech installerar och driftar energisystemet utan att fastighetsägare behöver bry sig om eller finansiera installationen – de betalar endast för den återvunna och levererade energin. Energisystemet och affärsmodellen ger fastighetsägaren … Read More

Prestigeorder till Ecoclime – Securitas huvudkontor

adminNyheter

På Kungsholmen i Stockholm utrustas Securitas nya, mer än 10 000 m2 stora huvudkontor, med den senaste och mest effektiva ventilationstekniken för inomhuskomfort. Det är det unga svenska komfort- och energiteknikföretaget Ecoclime Comfort Ceilings AB som fått det prestigefyllda uppdraget att förse Securitas medarbetare med komfortlösningen i lokalerna. Beställare är MVB AB som är totalentreprenör för Areim fastigheter, som genomför … Read More

Kvartalsredogörelse juli-september 2014

adminNyheter

Tredje kvartalet: juli-sept Vissa förseningar hos kunder har påverkat försäljningsutvecklingen Intäkter utgjorde 603 TSEK Säljrepresentation i Stockholmsregionen etableras Säljrepresentation i Helsingfors etableras Igångsättningstillstånd avseende klimatstyrningsprojekt beviljat Resultat efter finansnetto 135 TSEK Likvida medel vid periodens slut 1,3 MSEK Orderstocken 2,5 MSEK Charisma och Invisma i produktdatabasen Magicad för projektörer Viktiga händelser efter periodens utgång Order har erhållits om installation av … Read More

Mer än 30% i energibesparing med nytt inneklimatsystem

adminNyheter

Upp till 65% i total energibesparing  vid komfortkyla och mer än 30% vid uppvärmning går att uppnå när en fastighets lokalutnyttjande kan styras individuellt med Ecoclimes komfortpaneler. Vid frikyla kan energikostnaderna sänkas med mer än 90%. Det här visar nu analyser av en fastighet om 10 000 m2. ”Kontorslokaler som normalt bara nyttjas cirka 3 000 timmar av årets 8 … Read More

Ecoclime Comfort Ceilings ‐ nu med produktdatabas i MagiCad

adminNyheter

På Ecoclime Comfort Ceilings jobbar vi hela tiden för att kunna erbjuda våra kunder den bästa servicen – både före, under och efter försäljning av våra produkter. Vi har därför utvecklat en produktdatabas till MagiCAD, branschens standardverktyg vid planering och projektering, som innehåller alla varianter av våra komforttak. MagiCAD erbjuder ett brett område av branschanpassade applikationer med fullständig integrering i … Read More

Halvårsrapport Januari-Juni 2014

adminNyheter

Komforttak med kombinerad värme och kyla utvecklas positivt Andra kvartalet: april-juni Testinstallationen av nya komfortlösningar framgångsrik Nya komfortpaneler utvecklade och installerade Ny change-over installation för värme och kyla i fastigheter utvecklad och installerad Trådlös installationslösning för rumsstyrning utvecklad och installerad Omsättning 879 TSEK Resultat efter finansnetto -676 TSEK Likvida medel vid periodens slut 2,9 MSEK Första halvåret: januari-juni*) Nyemission, 2,9 … Read More

Charisma från Ecoclime bäst i universitetstest

adminNyheter

Vid Umeå Universitet har man i ett examensarbete jämfört tre olika inomhusklimatlösningar för komfortkyla. Ett system från Ecoclime har jämförts med två system från de största leverantörerna i branschen. Resultaten bekräftar i likhet med ISO-7730 -mätningar och SP-tester ånyo att Ecoclimes kylpanel Charisma ger den bästa komfortupplevelsen (PPD) vid val av ventilationsdrivna komfortsystem inomhus. I det aktuella exemensarbetet har man … Read More

30% bättre skolresultat med Ecoclimes inneklimat-lösningar

adminNyheter

Skolbarnens prestation i skolan påverkas kraftigt av luftens kvalitet visar nya studier som letts av professor David Peter Wyon. Studierna har genomförts i Danmark och Sverige med 300 barn i åldern 10-12 år.  Resultaten visar även att lågpresterande barn får det ännu svårare om luftkvalitén är dålig. Studien redovisades vid ett seminarium arrangerat av Energi & Miljö tekniska föreningen helt … Read More

Mangold blir Ecoclimes likviditetsgarant

adminNyheter

Ecoclime har idag träffat en överenskommelse med Mangold Fondkommission som blir likviditetsgarant för handeln i Ecoclimes Comcort Ceilings aktie. Handeln i Ecoclimes aktie har stått stilla en tid. Orderdjupet har varit mycket begränsat. Det kan vara ett uttryck för att de som investerade vid noteringen ser långsiktigt på sin investering. Det har däremot funnits investerare som är intresserade av att … Read More