Nyckelpersoner i SDC Automation har förvärvat aktier i Ecoclime från huvudägarna Celsium Group AB

Petra KyllermanIR, News

Två nyckelpersoner i SDC Automation AB, VD Mathias Lindberg och Johan Pihl, har förvärvat 86 396 respektive 4 070 B-aktier i Ecoclime. Det enligt ett avtal med Celsium Group AB, som fastställer deras rätt att förvärva aktierna. Priset är baserat på den genomsnittskurs som rådde vid fastställande av transaktionens storlek i juni, 7,60 kr/aktie. Transaktionen genomfördes inom tidpunkten för det … Read More

Ecoclime Group bjuder in analytiker och aktieägare till Aktiespararnas event den 19 oktober

Petra KyllermanNews

Måndagen den 19 oktober kl 9.00 medverkar VD Lennart Olofsson vid Aktiespararnas digitala event och presenterar mer detaljerat, den fortsatta strategin för verksamhet och tillväxt, bland annat som följd av konsult-företaget Nordic Energy Audits analys av dotterbolaget Evertherms SEW-system för återvinning av värmeenergi från spillvatten i fastigheter. Och hur systemet har potential att skapa en värdeökning om 60 miljarder för … Read More

Nordic Energy Audits analys visar att Ecoclime-system kan skapa värdeökning om 60 miljarder i flerbostadshus

Petra KyllermanIR, News

Konsultföretaget Nordic Energy Audit, NEA, specialiserade på bland annat energisystem och energiinfrastruktur, visar i en färsk rapport att svenska fastighetsägare till flerbostadshus kan minska behovet av köpt energi med mer än 3,7 TWh genom återvinning av värmeenergi från spillvatten. Det ger ett ökat driftnetto som potentiellt kan ge en värdeökning om 60 miljarder i det samlade fastighetsbeståndet i Sverige.  Rapporten … Read More

Familjen Hamberg huvudinvesterare i Ecoclimes nyemission

Petra KyllermanIR, News

Det familjeägda investmentbolaget Hamberg Förvaltning AB med närstående är huvudinvesterare med 50% i den riktade nyemission om 40 MSEK som Ecoclime Group kommunicerade efter börsens stängning igår. Syftet med emissionen är att accelerera bolagets tillväxt. Familjen är röstmässigt största ägare i spelbolagen Betsson och NetEnt och breddar med investeringen i Ecoclime sina investeringar till proptech som ger ökad finansiell- och … Read More

Ecoclime tillförs 40 miljoner SEK i en riktad nyemission

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime Group AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har genomfört en riktad nyemission av aktier, vilken tillför Ecoclime cirka 40 miljoner SEK före emissionskostnader. Likviden från nyemissionen kommer användas för att accelerera tillväxten i Bolaget med fokus på fler marknader för Evertherm SEW, IoT-plattformen SDC Optima samt kompletterande förvärv. Ecoclimes styrelse har, med stöd av bemyndigande från … Read More

Ecoclime offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime Group AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) avser att genomföra en riktad nyemission till institutionella, och andra kvalificerade, investerare i syfte att finansiera accelererad expansion av dotterbolagen Evertherm Reenergy Systems och SDC Automations verksamheter, på fler marknader, samt genomföra kompletterande förvärv. Nyemissionen avses genomföras genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande. Den riktade nyemissionen avses genomföras av styrelsen med stöd av … Read More

Nasdaq godkänner Ecoclime Group ABs ansökan om notering

Petra KyllermanIR, News

Första handelsdag på Nasdaq First North Premier Growth Market är den 14 september 2020, aktierna handlas på Spotlight Stock Market fram till den 11 september. Ecoclime har upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på ecoclime.se/ir/. Aktierna i Ecoclime Group  kommer att handlas med oförändrat kortnamn (ECC B) och ISIN kod (SE0012729937) och aktieägare i Ecoclime Group behöver inte vidta några … Read More

Ecoclime förstärker organisationen med ny försäljningschef och två säljare

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime Svenska Försäljning AB förstärker försäljningsorganisationen med tre personer, varav två nyrekryteringar som startar den 1 september.  Peter Bodin kommer att jobba som försäljningschef och i den rollen bygga upp och leda Ecoclimes försäljningsverksamhet med fokus på kärnprodukterna inomhusklimat och cirkulär energi i Mälardalen. Peter har arbetat med teknisk försäljning sedan 2007, han kommer närmast från en tjänst som försäljningsingenjör … Read More

Ecoclime Group AB avser att byta marknadsplats till Nasdaq First North Premier

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime Group AB (publ) har återupptagit processen för att byta marknadsplats från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolaget har fått ett besked från Nasdaq att marknadsplatsen bedömer att Bolaget uppfyller gällande noteringskrav. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 11 september 2020 och preliminär första handelsdag på Nasdaq den 14 september 2020, … Read More

Ecoclimebolag vinner order om 5,5 MSEK för uppgradering av klimatsystem i serverhallar

Petra KyllermanIR, News

Ecoclimes dotterbolag SDC Automation, som utför fastighetsautomation för ett av världens största molntjänstservicebolag, verksamma på tre orter i Sverige, har fått ett första uppdrag om 5,5 MSEK för att uppgradera serveranläggningarnas klimatsystem. Detta som följd av ett allt djupare samarbete med beställaren för service och anpassning av serverhalldriften till den nordeuropeiska marknaden. Som tidigare har informerats om, utför SDC fastighetsautomationen … Read More