Komplettering: Ecoclime förvärvar H-gruppen – tillägg avseende köpeskilling.

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime Group AB har tecknat avtal med ägarna av H-gruppen Totalinstallatör AB (H-gruppen Energisystem) om förvärv av samtliga aktier i moderbolaget, en koncern med omsättning om cirka 70 MSEK. Förvärvet bedöms påverka Ecoclimes resultat positivt med 3,5 MSEK 2020. Ecoclimes rullande årsomsättning uppgår efter förvärvet till cirka 160 MSEK. Den kontanta köpeskillingen utgör 10 MSEK plus 4,0 MSEK för eget … Read More

Ecoclime förvärvar H-gruppen.

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime Group AB har tecknat avtal med ägarna av H-gruppen Totalinstallatör AB (H-gruppen Energisystem) om förvärv av samtliga aktier i moderbolaget, en koncern med omsättning om cirka 70 MSEK. Förvärvet bedöms påverka Ecoclimes resultat positivt med 3,5 MSEK 2020. Ecoclimes rullande årsomsättning uppgår efter förvärvet till cirka 160 MSEK. Det tecknade förvärvsavtalet medger inte offentliggörande av köpeskillingen. Denna består av … Read More

Ecoclime presenterar hävstänger för ökad avkastning i bostadsfastigheter.

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime presenterar idag vid Stora Aktiedagen, en rad hävstänger för ökad avkastning i bostadsfastigheter och vid solcellsinstallationer. Ecoclimes vd Lennart Olofsson medverkar idag kl 15.20 vid Stora Aktiedagen i Stockholm. Ecoclime presenterar då en rad ekonomiska hävstänger som fastighetsägare kan dra fördel av vid installationer av bolagets Evertherm SEW-system. Hävstänger som tillsammans med EUs nya klimatstrategi påverkar Ecoclimes planer för … Read More

Fortsatt tillväxt och förberedelser för listbyte för Ecoclime i Q3, enligt kvartalsredogörelse 2019.

Petra KyllermanIR, News

Nettoomsättningen under perioden januari-september steg med 30 % till 51,9 MSEK (39,8). Totala omsättningen ökade till 62,9 MSEK (48,4). Det egna kapitalet ökade till 4,29 kr/aktie och soliditeten till 85 % (74). Lennart Olofsson, vd i Ecoclime: ”Vi fortsätter att växa organiskt även i tredje kvartalet. Via oberoende analyser kan vi visa att våra klimatsmarta Evertherm SEW-system ger en stark … Read More

SDC Automation utsedda till Årets Gasell 2019.

Petra KyllermanIR, News

SDC Automation, ett bolag i Ecoclime Group, är bland de 0,5 % av alla företag i Sverige som fått utmärkelsen Årets Gasell 2019, som en följd av sitt framgångsrika arbete med att automatisera fastigheter. Omsättningen har ökat stadigt med 80-200 % per år de senaste tre åren, för att 2018 landa på 22 MSEK.  SDC Automation arbetar med en egenutvecklad … Read More

Ecoclimes teknikchef köper aktier.

Petra KyllermanIR, News

Teknikchef Torbjörn Jonasson har köpt 50 000 aktier i det svenska företaget Ecoclime Group AB, ett svenskt climetechbolag för fastighetsbranschen noterat på Spotlight Stock Market. Förvärvet av aktierna har gjorts direkt från Celsium Group AB, en av huvudägarna i Ecoclime, till priset 6,60 kr/aktie baserat på ett genomsnitt av den senaste tidens vägda kursnivå. ”Jag köper aktier i Ecoclime på … Read More

Ecoclime-bolag vinner styruppdrag i Scandinavian Life Science Center.

Petra KyllermanIR, News

Ecoclimes dotterbolag SDC Automation har fått uppdraget att implementera sitt system för fastighetsautomation i en av två fastigheter i Scandinavian Life Science Center. Beställare är MVB med Vitartes som byggherre. Den första etappordern utgör 3 MSEK. Kommande etapper under 2019 och 2020 uppskattas till ytterligare 10 MSEK i ordervärde. Scandinavian Life Science Center ligger i den framväxande innerstadsdelen Hagastaden, mitt … Read More

Avsiktsförklaring om förvärv av installationsföretag tecknad som en del av Ecoclimes tillväxtplan.

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime har tecknat en avsiktsförklaring om villkoren för ett förvärv av ett Stockholmsbaserat installationsföretag inom bland annat energisystem. En due diligence-process (företagsbesiktning) inleds nu inför en planerad överlåtelse före utgången av 2019. Bolaget omsätter mer än 70 MSEK med för branschen goda rörelsemarginaler om mer än 5 %.  Det aktuella förvärvet är detsamma som Ecoclime kommunicerade 2018, där förhandlingarna avbröts … Read More

Stockholmshem minimerar energikonsumtionen i nya bostäder.

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime har vunnit order om över 2 MSEK för installation av ett system för återvinning av värme i spillvatten, Evertherm SEW, i Stockholmshems studentbostadsprojekt Fjärdingsmannen i Enskede. Fastighetens energikonsumtion, driftnetto och investeringskostnad var faktorer som vägde tungt i upphandlingen.  Stockholmshem är Stockholms största bostadsföretag med över 50 000 lägenheter. Man uppför nu tre fastigheter om totalt 115 studentlägenheter i Enskede. … Read More

Ökad omsättning och fortsatt positivt kassaflöde för Ecoclime i Q2 2019

Petra KyllermanIR, News

Nettoomsättningen steg med 29 % till 36,4 MSEK (26,0). Totala omsättningen ökade till 44,2 MSEK (31,5). Det egna kapitalet ökade till 4,15 kr/aktie och soliditeten till 80 % (71 %). Lennart Olofsson, VD i Ecoclime:  ”Andra kvartalet fortsätter i positiv riktning, med ökad omsättning och ett positivt kassaflöde trots stora investeringar för vår fortsatta tillväxt. De repetitiva intäkterna fortsätter att … Read More