Ecoclime lanserar Evertherm – ett standardiserat produktprogram som ökar avkastningen i fastigheter

Petra KyllermanIR, News

Måndagen den 10 maj inleds lanseringen av det nya produktprogrammet Evertherm med skalbara och integrerade systemprodukter för återvinning av värmeenergi i fastigheter. Det nya produktprogrammet adresserar bland annat de fastighetsägare i Sverige som från och med 2021 är skyldiga att säkerställa energibesparingar i bostadsfastigheter, antingen genom individuell mätning i varje lägenhet eller via ”andra likvärdiga energiåtgärder”.  Med det nya produktprogrammet … Read More

Ecoclime genomför plan för att hantera Coronaläget långsiktigt

Petra KyllermanIR, News

Med syfte att skapa den uthållighet som kan komma att krävas med anledning av coronapandemin har en rad åtgärder vidtagits i Ecoclime Group de senaste veckorna. Detta baserat på att Bolaget noggrant följt utvecklingen av pandemin och analyserat dess eventuella påverkan på Ecoclimes tillväxtplaner. Det rådande orderläget är för närvarande stabilt i samtliga installationsverksamheter med fulla orderböcker till semesterperioden. Dotterbolaget … Read More

Nytt datum för årsstämma som följd av Coronapandemin

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime Group AB (publ) har, som följd av den rådande Coronapandemin, beslutat flytta fram årsstämman till tisdagen den 16 juni 2020. Formell kallelse skickas ut vid senare tillfälle.  Uppdaterat kalendarium för finansiell information 31 mars 2020 – Årsredovisning publicerades 14 maj 2020 – Kvartalsrapport januari – mars 16 juni 2020 – Årsstämma 20 augusti 2020 – Halvårsrapport januari – juni … Read More

Årsredovisning 2019

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime Group AB publicerar idag årsredovisning för 2019. Viktigaste händelserna 2019:  Inriktningsbeslut om att utvidga tillväxtstrategin att även innefatta investeringar som ger synergier med Ecoclimes verksamhet och varumärke i energi- och fastighetsbranschen. Nyemission på 8,16 MSEK till huvudägaren Celsium Group AB, 1 200 000 A-aktier. Proof of Concept samt försäljningsstart av förserie om 4 st Evertherm SEW-system.  Inleder en process … Read More

Ecoclime Group AB skjuter fram listbytesprocess

Petra KyllermanIR, News

Enligt tidigare kommunikation hade Ecoclime planerat för ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Premier Growth Market med handelsstart den 26 mars 2020. Med anledning av ett pågående anmärkningsärende hos Spotlight gällande att Bolaget vid ett tillfälle i juli 2019 enligt Spotlight inte ska ha följt MAR-reglerna, väljer Bolaget nu att skjuta fram planerna till senare under … Read More

Ecoclime Group AB avser att byta marknadsplats till Nasdaq First North Premier

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime Group AB (publ) har initierat en process för att byta marknadsplats från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Premier Growth Market. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 25 mars 2020 och preliminär första handelsdag på Nasdaq den 26 mars 2020, förutsatt att Nasdaq godkänner Bolagets ansökan. Som tidigare har meddelats, har Ecoclime Group planerat … Read More

Ecoclimes dotterbolag SDC Automation ökade omsättningen kraftigt i Q4

Petra KyllermanIR, News, Uncategorized

SDC Automation, som integrerar fastighetsautomation i fastigheter bl a med en egen molnbaserad IoT-plattform, ökade nettoomsättningen med 160 % under fjärde kvartalet 2019. För helåret ökade nettoomsättningen med 91 %. Det framgår av Ecoclimes bokslutskommuniké som presenterades tidigare idag.  Den förbättrade kvartalsomsättningen har flera orsaker, främst den rekordstora orderingången under senare delen av 2018 och hela 2019 och de tilläggsorder … Read More

Ecoclime Group: särskilt framgångsrikt fjärde kvartal lyfte helåret

Petra KyllermanIR, News

En avsevärd organisk omsättningsökning och förbättring av flertalet nyckeltal blev resultatet av det fjärde kvartalet. Bolaget har därmed uppnått tillväxten enligt scenariot för helåret. Även EBITDA-målet överträffade förväntningarna efter tredje kvartalet, som påverkats av avmattningen i byggkonjunkturen under året. Med en EBITDA-marginal om 11 % uppnåddes i det närmaste målet om 15 % för helåret. I fjärde kvartalet har samtliga … Read More

Exportsamarbete inleds mellan Ecoclime och Xport

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime har tecknat avtal om exportsamarbete med Xport, som är en satsning ledd av Sustainable Innovation för att stötta svenska SME tillväxtföretag med stor exportpotential. Avtalet tar i första hand sikte på ett antal länder i Nordeuropa och Kina. Det sker på basis av Xports och Ecoclimes djupgående analyser av identifierade marknader och exportprojekt för Ecoclimes värmeåtervinningssystem, inomhusklimatsystem samt digitala … Read More

Nyemission genom kvittning avseende tilläggsköpeskilling, genomförd i Ecoclime Group AB (publ)

Petra KyllermanIR, News

En kvittningsemission i Ecoclime Group AB har registrerats av Bolagsverket den 15 januari 2020. Anders Lindman, Anna Bäckelin, Mathias Lindberg och Björn Eriksson, säljare av SDC Automation AB (SDC), har erhållit en tilläggsköpeskilling och tecknat 44 834 B-aktier som kvittning för sina fordringar. Säljarna erhöll hälften av tilläggsköpeskillingen kontant och hälften i aktier.  Kvittningen avser fordringar för aktiedelen av den … Read More