Information om Ecoclime Comfort Ceilings AB:s (publ) nyemission

adminIR

Huvudägaren Celsium Group i Umeå AB har inför den publika nyemissionen i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) (”Ecoclime”) avtalat om att låna ut 3 833 333 aktier i Ecoclime till Emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission AB. Nyemissionen uppgår till maximalt 18 000 000 SEK fördelat på 3 000 000 aktier. För det fall nyemissionen övertecknas, har styrelsen bemyndigande att besluta om ytterligare emission av … Read More

Ecoclime Comfort Ceilings AB:s (publ) tillförs 18 miljoner kronor genom en planerad nyemission

adminIR

Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) genomför en riktad publik nyemission om 3 000 000 aktier till en teckningskurs om 6 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillförs bolaget 18 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen riktas till allmänheten och institutioner. ”Vi genomför nyemissionen för att stärka bolagets kapitalbas inför en accelererad marknadsexpansion och för att bredda ägandet. Vi vill nyttja vårt teknologiska … Read More

Världsnyhet för fastigheter – polymer produkt brandklassad som gips

adminIR

Ecoclime har lyckats utveckla en polymer ventilations- och inomhuskomfortprodukt som vid brandtester hos SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) uppnått samma brandklassning som gips. Utan kemiska tillsatser som är miljöfarliga, helt fria från halogener, bromerade kolväten och ftalater. Den uppnådda brandklassen är enligt Euroclass är B-s1,d0 som möter mycket höga krav inte bara på brand (B), utan också på rökutveckling (s1) och … Read More

Kommuniké från Ecoclime Comfort Ceilings AB:s (publ) extra bolagsstämma den 3 mars 2016

adminIRLeave a Comment

Aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) har hållit en extra bolagsstämma torsdagen den 3 mars 2016 i Vilhelmina. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman. Beslut om bemyndigande av styrelsen Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma och inom ramen för vid var tid … Read More

Ecoclime breddar sig – mer fokus på smarta energi- och klimatlösningar

adminIR

Ecoclimes planerade förvärv av Evertech Energy Solutions som presenterades i samband med företagets bokslutskommuniké igår, innebär att Ecoclime breddar verksamheten till en väsentligt större marknad av såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Ecoclime positionerar sig och fyller ett tomrum på marknaden inom energieffektivisering och klimatförbättringar – såväl i fastigheter som globalt. Det som gör erbjudandet intressant är främst kombinationen av termisk … Read More

Ecoclime accelererar tillväxt och företagsförvärv via nyemissioner

adminIR

Styrelsen i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) har beslutat att föreslå ett förvärv av Evertech Energy Solutions AB och Suncore AB. Samtidigt planerar företaget en publik nyemission. Förvärven görs efter att företagen framgångsrikt etablerat den så kallade ETX-teknologin (Energy Thermal Exchanger) för inomhuskomfort och värmeåtervinning på marknaden. Målet är att erbjuda fastighetsmarknaden energieffektivisering genom IoT-integrerade lösningar (Internet of Things) för … Read More

​Kallelse till extra bolagsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) den 3 mars 2016

adminIR

Aktieägarna kallas härmed till Extra Bolagsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ), 556902-1800, torsdagen den 3 mars 2016 kl. 14:00 på adress Videvägen 69 (Suncores lokaler) i Vilhelmina. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall: – dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per fredagen den 26 februari 2016, … Read More

Brandklassning med medfinansiering av Länsstyrelsen Västerbotten

adminIR, News

Ecoclime kommer under 2015 – 2017 genomföra en brandklassning av företagets ETX-paneler med medfinansiering av Länsstyrelsen Västerbotten. Brandklassningen omfattar framtagandet av nya formverktyg, certifiering-, brandtester, trycktestning, effektfunktionstester, utfallsprovningsarbeten och kalibrering av åtgärder. Brandklassningen kommer öppna för installationer av ETX-paneler för underleverantörer och fristående företag, varför den är ett viktigt steg i den bredare marknadsintroduktionen av Ecoclimes paneler på den svenska … Read More

Ecoclime visar på accelererad tillväxt enligt halvårsrapport

adminIR

Andra kvartalet: april-juni Installation av ROT-projekt med komfortpaneler, ventilation och rumsstyrning första etappen av HSB;s kundcenter i Umeå genomförd Gångaren projekt C/Securitas 10 000 m2 slutbesiktad, återigen med omdömet ”världens bästa uppmätta komfortvärden” Digitalt koncept baserat på ”Internet of things” för styrning och fastighetsautomation med Ecoclimes rumskomfortenheter En vidareförädlad komfortpanel som öppnar nya applikationsområden för produkterna har tagits fram för … Read More

Kallelse till årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

adminIR

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ),556902-1800, onsdagen den 13 maj 2015 kl. 14:00 på adress Videvägen 69 (Nya Suncore´s lokaler) i Vilhelmina. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per torsdagen den 7 maj 2015, samt … Read More