Nasdaq godkänner Ecoclime Group ABs ansökan om notering

Petra KyllermanIR, News

Första handelsdag på Nasdaq First North Premier Growth Market är den 14 september 2020, aktierna handlas på Spotlight Stock Market fram till den 11 september. Ecoclime har upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på ecoclime.se/ir/. Aktierna i Ecoclime Group  kommer att handlas med oförändrat kortnamn (ECC B) och ISIN kod (SE0012729937) och aktieägare i Ecoclime Group behöver inte vidta några … Read More

Ecoclime förstärker organisationen med ny försäljningschef och två säljare

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime Svenska Försäljning AB förstärker försäljningsorganisationen med tre personer, varav två nyrekryteringar som startar den 1 september.  Peter Bodin kommer att jobba som försäljningschef och i den rollen bygga upp och leda Ecoclimes försäljningsverksamhet med fokus på kärnprodukterna inomhusklimat och cirkulär energi i Mälardalen. Peter har arbetat med teknisk försäljning sedan 2007, han kommer närmast från en tjänst som försäljningsingenjör … Read More

Ecoclime Group AB avser att byta marknadsplats till Nasdaq First North Premier

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime Group AB (publ) har återupptagit processen för att byta marknadsplats från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolaget har fått ett besked från Nasdaq att marknadsplatsen bedömer att Bolaget uppfyller gällande noteringskrav. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 11 september 2020 och preliminär första handelsdag på Nasdaq den 14 september 2020, … Read More

Ecoclimebolag vinner order om 5,5 MSEK för uppgradering av klimatsystem i serverhallar

Petra KyllermanIR, News

Ecoclimes dotterbolag SDC Automation, som utför fastighetsautomation för ett av världens största molntjänstservicebolag, verksamma på tre orter i Sverige, har fått ett första uppdrag om 5,5 MSEK för att uppgradera serveranläggningarnas klimatsystem. Detta som följd av ett allt djupare samarbete med beställaren för service och anpassning av serverhalldriften till den nordeuropeiska marknaden. Som tidigare har informerats om, utför SDC fastighetsautomationen … Read More

Ecoclime visar på fortsatt kraftiga resultatförbättringar under Q2 och första halvåret 2020

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime Group AB släpper idag sin halvårsrapport och redovisar bland annat att:  Nettoförsäljningen ökade under Q2 med 86% och för halvåret med 100% varav 10% i organisk tillväxt. Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, under Q2 ökade till 5,4 MSEK, 14% av nettoomsättningen och för halvåret till 8,7 MSEK, 12%. Resultatet efter finansiella poster ökade under Q2 till 3,4 MSEK och för … Read More

Nyemission genom kvittning avseende tilläggsköpeskilling, genomförd i Ecoclime Group AB (publ)

Petra KyllermanIR, News

En kvittningsemission i Ecoclime Group AB har registrerats av Bolagsverket den 3 augusti 2020. Anders Lindman, Anna Bäckelin, Mathias Lindberg och Björn Eriksson, säljare av SDC Automation AB (SDC), har erhållit en tilläggsköpeskilling och tecknat 231 921 B-aktier som kvittning för sina fordringar.  Säljarna erhöll hälften av tilläggsköpeskillingen kontant och hälften i aktier. Kvittningen avser fordringar för aktiedelen av den … Read More

Ecoclime – vann ärende i Spotlights Stockmarkets disciplinnämnd

Petra KyllermanIR, News

Spotlight Stockmarkets Disciplinnämnd har via Spotlight meddelat att ”Disciplinnämnden lämnar Spotlight Stockmarkets hemställan utan bifall”. Disciplinnämnden har med andra ord gett Ecoclime rätt i sin framställan i ärendet vilket framgår av Disciplinnämndens beslut som biläggs detta pressmeddelande och som även kan nås via Ecoclimes hemsida. Ecoclimes VD, Lennart Olofsson: ”Det är med stor glädje vi mottagit beslutet. Vi har hela … Read More

Evertherm SEW planeras och projekteras i 10-talet fastigheter i Umeå

Petra KyllermanIR, News

Som följd av Kommunförbundets juridiska utlåtande om energiåtervinning från avloppsvatten, som kommunicerats i ett separat pressmeddelande under dagen, kan mer än 10-talet fastighetsprojekt i Umeå fortsätta projekteringen för installation av Ecoclime-dotterbolaget Evertherms cirkulära energilösning. Ett system som recirkulerar den köpta energin upp till 20 ggr genom återvinning av upp till 95% av den värmeenergi som annars rinner ut i avloppssystemen. … Read More

Viktigt juridiskt genombrott för Ecoclimes dotterbolag Evertherm

Petra KyllermanIR, News

Kommunförbundets jurister ger nationellt klartecken till fastighetsägare som planerar att installera Evertherm SEW för återvinning av värmeenergi från spillvatten. Det betyder att kommunala VA-bolag inte längre kan förhindra fastighetsägare från att återvinna värmeenergi i spillvatten.  Sent på kvällen den 22 juni kontaktades Ecoclimes dotterbolag Evertherm av representanter för ett bygg- och fastighetsägarnätverk i Umeå som meddelade att Kommunförbundets jurister via … Read More

Nya styrelseledamöter i Ecoclime Group AB

Petra KyllermanIR, News

Ylwa Karlgren och Svante Östblom har utsetts till nya styrelseledamöter för Ecoclime Group AB. Ylwa Karlgren har över 30 års erfarenhet från ledande befattningar och internationella affärsmiljöer inom finansbranschen, energibranschen och fastighetssektorn. Hon är född 1956, är civilekonom från Uppsala Universitet och arbetar för närvarande som oberoende företagsrådgivare. Aktuella styrelseuppdrag inkluderar Ferroamp Elektronik AB, Acrinova AB (publ), Stockholm Business Angels … Read More