Ecoclime Group AB skjuter fram listbytesprocess

Petra KyllermanIR, News

Enligt tidigare kommunikation hade Ecoclime planerat för ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Premier Growth Market med handelsstart den 26 mars 2020. Med anledning av ett pågående anmärkningsärende hos Spotlight gällande att Bolaget vid ett tillfälle i juli 2019 enligt Spotlight inte ska ha följt MAR-reglerna, väljer Bolaget nu att skjuta fram planerna till senare under … Read More

Ecoclime Group AB avser att byta marknadsplats till Nasdaq First North Premier

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime Group AB (publ) har initierat en process för att byta marknadsplats från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Premier Growth Market. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 25 mars 2020 och preliminär första handelsdag på Nasdaq den 26 mars 2020, förutsatt att Nasdaq godkänner Bolagets ansökan. Som tidigare har meddelats, har Ecoclime Group planerat … Read More

Ecoclimes dotterbolag SDC Automation ökade omsättningen kraftigt i Q4

Petra KyllermanIR, News, Uncategorized

SDC Automation, som integrerar fastighetsautomation i fastigheter bl a med en egen molnbaserad IoT-plattform, ökade nettoomsättningen med 160 % under fjärde kvartalet 2019. För helåret ökade nettoomsättningen med 91 %. Det framgår av Ecoclimes bokslutskommuniké som presenterades tidigare idag.  Den förbättrade kvartalsomsättningen har flera orsaker, främst den rekordstora orderingången under senare delen av 2018 och hela 2019 och de tilläggsorder … Read More

Ecoclime Group: särskilt framgångsrikt fjärde kvartal lyfte helåret

Petra KyllermanIR, News

En avsevärd organisk omsättningsökning och förbättring av flertalet nyckeltal blev resultatet av det fjärde kvartalet. Bolaget har därmed uppnått tillväxten enligt scenariot för helåret. Även EBITDA-målet överträffade förväntningarna efter tredje kvartalet, som påverkats av avmattningen i byggkonjunkturen under året. Med en EBITDA-marginal om 11 % uppnåddes i det närmaste målet om 15 % för helåret. I fjärde kvartalet har samtliga … Read More

Exportsamarbete inleds mellan Ecoclime och Xport

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime har tecknat avtal om exportsamarbete med Xport, som är en satsning ledd av Sustainable Innovation för att stötta svenska SME tillväxtföretag med stor exportpotential. Avtalet tar i första hand sikte på ett antal länder i Nordeuropa och Kina. Det sker på basis av Xports och Ecoclimes djupgående analyser av identifierade marknader och exportprojekt för Ecoclimes värmeåtervinningssystem, inomhusklimatsystem samt digitala … Read More

Nyemission genom kvittning avseende tilläggsköpeskilling, genomförd i Ecoclime Group AB (publ)

Petra KyllermanIR, News

En kvittningsemission i Ecoclime Group AB har registrerats av Bolagsverket den 15 januari 2020. Anders Lindman, Anna Bäckelin, Mathias Lindberg och Björn Eriksson, säljare av SDC Automation AB (SDC), har erhållit en tilläggsköpeskilling och tecknat 44 834 B-aktier som kvittning för sina fordringar. Säljarna erhöll hälften av tilläggsköpeskillingen kontant och hälften i aktier.  Kvittningen avser fordringar för aktiedelen av den … Read More

Komplettering: Ecoclime förvärvar H-gruppen – tillägg avseende köpeskilling.

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime Group AB har tecknat avtal med ägarna av H-gruppen Totalinstallatör AB (H-gruppen Energisystem) om förvärv av samtliga aktier i moderbolaget, en koncern med omsättning om cirka 70 MSEK. Förvärvet bedöms påverka Ecoclimes resultat positivt med 3,5 MSEK 2020. Ecoclimes rullande årsomsättning uppgår efter förvärvet till cirka 160 MSEK. Den kontanta köpeskillingen utgör 10 MSEK plus 4,0 MSEK för eget … Read More

Ecoclime förvärvar H-gruppen.

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime Group AB har tecknat avtal med ägarna av H-gruppen Totalinstallatör AB (H-gruppen Energisystem) om förvärv av samtliga aktier i moderbolaget, en koncern med omsättning om cirka 70 MSEK. Förvärvet bedöms påverka Ecoclimes resultat positivt med 3,5 MSEK 2020. Ecoclimes rullande årsomsättning uppgår efter förvärvet till cirka 160 MSEK. Det tecknade förvärvsavtalet medger inte offentliggörande av köpeskillingen. Denna består av … Read More

Ecoclime presenterar hävstänger för ökad avkastning i bostadsfastigheter.

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime presenterar idag vid Stora Aktiedagen, en rad hävstänger för ökad avkastning i bostadsfastigheter och vid solcellsinstallationer. Ecoclimes vd Lennart Olofsson medverkar idag kl 15.20 vid Stora Aktiedagen i Stockholm. Ecoclime presenterar då en rad ekonomiska hävstänger som fastighetsägare kan dra fördel av vid installationer av bolagets Evertherm SEW-system. Hävstänger som tillsammans med EUs nya klimatstrategi påverkar Ecoclimes planer för … Read More

Fortsatt tillväxt och förberedelser för listbyte för Ecoclime i Q3, enligt kvartalsredogörelse 2019.

Petra KyllermanIR, News

Nettoomsättningen under perioden januari-september steg med 30 % till 51,9 MSEK (39,8). Totala omsättningen ökade till 62,9 MSEK (48,4). Det egna kapitalet ökade till 4,29 kr/aktie och soliditeten till 85 % (74). Lennart Olofsson, vd i Ecoclime: ”Vi fortsätter att växa organiskt även i tredje kvartalet. Via oberoende analyser kan vi visa att våra klimatsmarta Evertherm SEW-system ger en stark … Read More