Årsredovisning 2019

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime Group AB publicerar idag årsredovisning för 2019.

Viktigaste händelserna 2019: 

  • Inriktningsbeslut om att utvidga tillväxtstrategin att även innefatta investeringar som ger synergier med Ecoclimes verksamhet och varumärke i energi- och fastighetsbranschen.
  • Nyemission på 8,16 MSEK till huvudägaren Celsium Group AB, 1 200 000 A-aktier.
  • Proof of Concept samt försäljningsstart av förserie om 4 st Evertherm SEW-system. 
  • Inleder en process om ett eventuellt byte av marknadsplats till Nasdaq First North Premier Growth Market för bolagets aktier.
  • Förvärvar 20% av Bioeco Technologies AB med en option att förvärva upp till 51% av bolaget. 
  • Tecknar avtal om förvärv av energisysteminstallatören H-Gruppen Totalinstallatör AB. 
  • Dotterbolaget SDC Automation vinner under Q4 flera order till ett värde av ca 33 MSEK.

Länk till årsredovisningen finns bilagd till detta pressmeddelande och publicerad på www.ecoclime.se. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lennart Olofsson, VD, lennart.olofsson@ecoclime.se, 0705-37 16 42.