9 januari är sista dag för handel i ECC BTA

adminIR, News

Den nyligen genomförda nyemissionen i Ecoclime Group AB har nu delregistrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med ECC BTA
(ISIN SE0011985605) är på onsdag den 9 januari. Efter registreringen av de aktier som tecknats med företrädesrätt har Ecoclime Group AB totalt 21 358 953 aktier och aktiekapitalet uppgår till 2 135 895,30 kronor. Aktier som tecknades utan företrädesrätt kommer att registreras senare. Den nyregistrerade aktierna, som alltså tecknades med företrädesrätt, kommer att finnas på respektive VP-konto/depå den 15 januari.