Varför Ecoclime?

Vi framtidssäkrar fastigheter och gör dem mer lönsamma.

Ecoclime Group är en helhetsleverantör inom energieffektivisering. Vi hjälper fastighetsägare att framtidssäkra fastigheter genom att ta kontroll över den energi som krävs för att skapa en optimal komfort för hyresgäster. Det minskar klimatavtrycket och ökar fastighetsvärdet.
För investerare

En hållbar investering i framtiden redan i dag.

Ecoclime levererar kvalificerade tjänster och egenutvecklade världsledande tekniklösningar. Genom ett unikt helhetsåtagande, som inkluderar en garanterad energieffektivisering, kan vi säkerställa att våra kunder når sina energi-, miljö- och ekonomiska mål.

 • En partner hela vägen

  En partner hela vägen

  Energioptimering av fastigheter är komplext. Många olika maskiner och system behöver samverka och optimeras för att möjliggöra maximal prestanda. För det krävs djupa insikter kring hur fastigheten och de ingående systemen presterar.

  Vi är en partner som hjälper kunder hela vägen – från energikartläggning till installation och drift av unika tekniklösningar. I samarbete med våra kunder kan vi lösa de mest komplicerade behoven, minska driftskostnader och öka fastighetsvärdet.

  Vårt erbjudande
  4662,4654,4670,4659
 • Världsledande teknik

  Världsledande teknik

  Ecoclime erbjuder egenutvecklad och patenterad teknik med oöverträffad prestanda.  Genom att äga hela värdekedjan, från innovation och tillverkning av produkter, till installation, drift- och servicetjänster kan vi garantera maximal kvalité och prestanda.

  Idag används våra cirkulära energisystem av ett stort antal fastighetsbolag och bostadsutvecklare som har ambitionen att vara ledande aktörer i klimatomställningen

  Läs mer
 • Garanterat resultat

  Garanterat resultat

  Vi lämnar en unik garanti avseende utlovad energieffektivisering. Våra kunder kan även se och följa hur våra energisystem presterar i realtid.

  Resultatet ger våra kunder framtidssäkrade och hållbara fastigheter. Miljöcertifiering och låg energianvändning ökar fastighetsvärdet, kassaflödet och möjligheter till marktilldelning. Det öppnar även för grön finansiering och stärkt attraktionskraft från investerare.

  Läs mer
  4654,4659,4670,4662

Våra lösningar

Världsunik teknik med garanterat resultat.

Våra tekniklösningar för cirkulär energi är baserade på egenutvecklad och patenterad teknik. Och vi lämnar garanti på utlovad energieffektivisering.

Världsledande teknik – utvecklad, tillverkad och testad i Sverige.

Möjlighet att spara upp till 140 MWh/år.

Målet med energieffektiviseringen för Solporten är att minska energi- och driftkostnaderna och reducera sitt klimatavtryck. Med Evertherms systemlösning för återvinning av energi kan upp till 95 % av värmeenergin som finns tillgänglig i spillvattnet återföras till husets värmesystem. På så sätt cirkulerar tillförd energi för värme och tappvarmvatten upp till 20 gånger.

Läs mer

Evertherm återvinner 92 % av energin från spillvattnet.

På Västra Erikslid i Skellefteå byggs 161 lägenheter nära natur och centrum. Husen byggs med trästomme och innovativ teknik. Med en platseffektiv inomhuslösning kan vi återvinna 92 % av energin från spillvattnet.

Evertherm

Läs mer

Mer än 90 % energiåtervinning från spillvattnet.

SKB:s fastighet Docenten blir deras första nybyggnation i Uppsala. Projektet följer en innovativ miljöprofil med satsningar på låg energianvändning, bra inomhusklimat och hållbara material. Målet för energianvändning är att ligga under 55 kWh per m² och år.

Läs mer

7 ton minskade CO2-ekvivalenter per år.

Andelen externt tillförd energi för uppvärmning har minskat med ca 70 % bl a genom att energi från spillvatten nu recirkulerar upp till 20 gånger. Med en gemensam utgående avloppsstam tar Evertherm-systemet vara på allt spillvatten och återvinner totalt upp mot 95 % av energin som finns i spillvattnet.

Läs mer
Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer