Mest energibesparing per investerad krona.

Ecoclime har marknadens effektivaste och smartaste lösningar för minskad energianvändning, bättre inomhuskomfort och ökat fastighetsvärde.

Lär av våra experter

Ta del av tips och råd från våra experter eller kontakta oss om du vill veta hur ni kan minska energianvändningen och öka lönsamheten.

EVERTHERM

Världens mest effektiva återvinning av värme i spillvatten

Ta till vara på minst 90 % av energin med hjälp av patenterad teknik. Garanterade och validerade resultat ger ett förbättrat driftnetto, ökat fastighetsvärde och minskad klimatpåverkan.

ECOCLOUD

En smartare styrning som sparar energi

Med Ecocloud samlar ni alla tekniska system i en lösning. Smart optimering minskar energiförbrukningen och skapar en bättre komfort. Och ni får en enkel och överskådlig bild över hur fastigheten presterar – i realtid.

Vi hjälper fastighets­ägare till minskad energi­användning och ökad lönsamhet

Ecoclime Group erbjuder kvalificerade tjänster och världsledande tekniklösningar inom cirkulär energi för fastigheter. Tillsammans kan vi minska ert klimatavtryck samtidigt som vi ökar lönsamhet och fastighetsvärde. Vi kallar det att framtidssäkra fastigheter. 

Smartare energianvändning

Förnybar energiproduktion

Återvinning av värme

Bättre inomhusklimat

Nyheter

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy