Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i Ecoclime Group AB (publ)

adminIR, News

Den 15 maj 2018 avslutades nyttjandeperioden för Ecoclime Group AB (publ):s (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1. Totalt nyttjades 1 318 062 teckningsoptioner, innebärande en nyttjandegrad om cirka 94 procent. Genom teckningsoptionerna tillförs Bolaget därmed cirka 4,6 MSEK efter kostnader. De nya aktierna beräknas kunna handlas från och med 8:e juni.

Antal aktier och aktiekapital
Genom nyttjandet av teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 131 806,2 från SEK 1 754 083,6 SEK  till 1 885 889,8 SEK. Antalet aktier i Ecoclime ökar med 1 318 062 aktier, från 17 540 836 till 18 858 898 aktier.