Tjänster

Vi gör det enkelt att välja, projektera och installera Ecoclime.
Vi erbjuder flera kvalificerade tjänster för att säkerställa hög kvalitet i projektering, genomförande och drift. Kontakta oss så ser vi hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt i ditt kommande projekt.

Projektering


Vi erbjuder projektering av komforttak via våra VVS-partners. Vi bidrar även med egen teknisk expertis för dig som ska projektera komforttak.


Kontakta oss för information


Installation


Vi installerar komforttak och systemlösningar samt erbjuder arbetsledning och kvalitetskontroll vid installation av komfortsystemlösningar. Dessutom kan vi rekommendera lokala certifierade installatörer.


Kontakta oss för information


Certifiering


Vi utbildar och certifierar projektörer, installatörer och driftpersonal.


Kontakta oss för information